Είστε εδώ

Εγγραφή στο EQF

EQF

Displaying results 73 - 96 out of 183

Σελίδες

News
Απρίλιος 2012
How common EU tools - EQAVET, EQF, ECVET - contribute to raising standards on the basis of learning outcomes
News
Φεβρουάριος 2012
News
Ιανουάριος 2012
News
Δεκέμβριος 2011
ReferNet Czech Republic
News
Δεκέμβριος 2011
European Qualifications Framework Series: Note 4
Press release
Δεκέμβριος 2011
Μεγάλο ενδιαφέρον της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέματα αξιολόγησης της μάθησης
News
Νοέμβριος 2011
ReferNet Slovenia
News
Νοέμβριος 2011

Σελίδες