Είστε εδώ

Εγγραφή στο Competence

Competence

Displaying results 73 - 96 out of 111

Σελίδες

Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/RLAR/TT-Changing-competences/003/08
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/ARANI/Sectoral Based Anticipatory System/002/12
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/JVLOO-PDE/DataSkillsObsolescence/001/10
Συμβάν
Ιανουάριος 2006
Leonardo da Vinci Valorisation Conference
Συμβάν
Νοέμβριος 2006
European Monitoring Centre on Change (EMCC) Company Network Seminar
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/TB/Quality Approaches/019/2012
Συμβάν
Ιούνιος 2007
Socrates Valorisation Conference
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB-IPS/Cooperation Labour market-VET/007/2011
Δημόσιες συμβάσεις
AO/B/RLAR/Guidance-Qualifications/005/07
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/IPS/Teaching methods in VET/015/2012

Σελίδες