Είστε εδώ

Εγγραφή στο Comparative analysis

Comparative analysis

Displaying results 49 - 72 out of 84

Σελίδες

News
Νοέμβριος 2009
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/RLAR/Skill-Innovation/012/10
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/ARANI/Sectoral Based Anticipatory System/002/12
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/SPEV/AssessingLearningOutcomes/018/10
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/JVLOO-PDE/DataSkillsObsolescence/001/10
Συμβάν
Μάρτιος 2011
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/NSOFRO-AZU/Full-Scale-European-Employer-Survey/023/12
Network
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB–SPEV/LearningOutcomes/004/13
Publication
June 2010
An international comparative analysis
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/PSZO/Green skills in VET/013/10
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/ALSTI/Analysis of CVTS and AES/014/12
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/ARANI/Skills for a low carbon Europe/005/11
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/JB-EVGAR/2016-Validation-Inventory/014/14
Συμβάν
Οκτώβριος 2007
Δημόσιες συμβάσεις
AO/RPA/GRUSSO-ABARA/Narrative of learning from the low skilled/022/12
Δημόσιες συμβάσεις
AO/ECVL/LZAH-JB/GoverningOccupationsProfessions/002/11

Σελίδες