Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Apprenticeship: a pill for every ill?

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Following the financial crisis and the ensuing economic downturn in the past decade, apprenticeship sparked renewed interest among policy-makers both in Brussels and the EU Member States.

Since, European and national crisis management strategies have advocated apprenticeship both as a short-term solution to youth unemployment and a useful response to companies’ skill needs in the longer term.

Λήψεις

Allheilmittel Lehrlingsausbildung?

DE
DOI: 10.2801/162517TI-BB-21-002-DE-NISBN: 978-92-896-3137-210/03/2021999.04 KB

Allheilmittel Lehrlingsausbildung?

DE
DOI: 10.2801/87517TI-BB-21-002-DE-EISBN: 978-92-896-3136-529/03/202166.96 KB

Μαθητεία: μία θεραπεία για κάθε ασθένεια;

EL
DOI: 10.2801/544870TI-BB-21-002-EL-NISBN: 978-92-896-3141-910/03/2021991.83 KB

Μαθητεία: μία θεραπεία για κάθε ασθένεια;

EL
DOI: 10.2801/472946TI-BB-21-002-EL-EISBN: 978-92-896-3140-229/03/202172.49 KB

Apprenticeship: a pill for every ill?

EN
DOI: 10.2801/710153TI-BB-21-002-EN-NISBN: 978-92-896-3138-910/03/2021952.09 KB

Apprenticeship: a pill for every ill?

EN
DOI: 10.2801/343137TI-BB-21-002-EN-EISBN: 978-92-896-3139-629/03/202163.4 KB

El aprendizaje profesional: ¿un remedio para todos los males?

ES
DOI: 10.2801/656710TI-BB-21-002-ES-NISBN: 978-92-896-3146-410/03/2021988.71 KB

El aprendizaje profesional: ¿un remedio para todos los males?

ES
DOI: 10.2801/20564TI-BB-21-002-ES-EISBN: 978-92-896-3147-129/03/202170.18 KB

L’apprentissage: un remède universel?

FR
DOI: 10.2801/584890TI-BB-21-002-FR-NISBN: 978-92-896-3133-410/03/2021991.22 KB

L’apprentissage: un remède universel?

FR
DOI: 10.2801/248674TI-BB-21-002-FR-EISBN: 978-92-896-3132-729/03/202167.35 KB

Apprendistato: una pillola per ogni male?

IT
DOI: 10.2801/138755TI-BB-21-002-IT-NISBN: 978-92-896-3134-110/03/2021984.39 KB

Apprendistato: una pillola per ogni male?

IT
DOI: 10.2801/908116TI-BB-21-002-IT-EISBN: 978-92-896-3135-829/03/202165.79 KB

Przygotowanie zawodowe: antidotum na wszystkie problemy?

PL
DOI: 10.2801/782259TI-BB-21-002-PL-NISBN: 978-92-896-3142-610/03/2021239.8 KB

Przygotowanie zawodowe: antidotum na wszystkie problemy?

PL
DOI: 10.2801/824176TI-BB-21-002-PL-EISBN: 978-92-896-3143-329/03/202170.07 KB

Aprendizagem profissional: um remédio para todos os males?

PT
DOI: 10.2801/103604TI-BB-21-002-PT-NISBN: 978-92-896-3144-010/03/2021988.87 KB

Aprendizagem profissional: um remédio para todos os males?

PT
DOI: 10.2801/130451TI-BB-21-002-PT-E ISBN: 978-92-896-3145-729/03/202171.01 KB

Publication Details

2021
March
9155

Σειρά

Available only in electronic format (download)