Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - The EU’s port of call for VET

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Supporting vocational education and training, skills and qualification policies from concept to implementation: Cedefop highlights 2020-21

Λήψεις

EU-Anlaufstelle für Berufsbildung

DE
DOI: 10.2801/551563TI-BB-21-001-DE-NISBN: 978-92-896-3118-126/02/2021975.46 KB

EU-Anlaufstelle für Berufsbildung

DE
DOI: 10.2801/754480TI-BB-21-001-DE-EISBN: 978-92-896-3130-329/03/2021210.62 KB

Το σημείο αναφοράς της ΕΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

EL
DOI: 10.2801/33858TI-BB-21-001-EL-NISBN: 978-92-896-3121-126/02/20211010.17 KB

Το σημείο αναφοράς της ΕΕ για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

EL
DOI: 10.2801/08775TI-BB-21-001-EL-EISBN: 978-92-896-3119-829/03/2021229.75 KB

The EU’s port of call for VET

EN
DOI: 10.2801/851545TI-BB-21-001-EN-NISBN: 978-92-896-3129-701/02/2021580.32 KB

The EU’s port of call for VET

EN
DOI: 10.2801/567538TI-BB-21-001-EN-EISBN: 978-92-896-3124-229/03/2021201.95 KB

La primera escala de la UE para la FP

ES
DOI: 10.2801/457287TI-BB-21-001-ES-NISBN: 978-92-896-3116-726/02/2021998.04 KB

La primera escala de la UE para la FP

ES
DOI: 10.2801/218147TI-BB-21-001-ES-EISBN: 978-92-896-3126-629/03/2021214.45 KB

Le point de contact de l’Union européenne pour la formation professionnelle

FR
DOI: 10.2801/026308TI-BB-21-001-FR-NISBN: 978-92-896-3122-826/02/20211021.86 KB

Le point de contact de l’Union européenne pour la formation professionnelle

FR
DOI: 10.2801/269080TI-BB-21-001-FR-EISBN: 978-92-896-3125-929/03/2021224.95 KB

Lo scalo dell’UE sulla rotta per l’IFP

IT
DOI: 10.2801/11999TI-BB-21-001-IT-NISBN: 978-92-896-3117-426/02/2021980.74 KB

Lo scalo dell’UE sulla rotta per l’IFP

IT
DOI: 10.2801/671492TI-BB-21-001-IT-EISBN: 978-92-896-3127-329/03/2021211.63 KB

Pierwszy punkt kontaktu w UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

PL
DOI: 10.2801/083498TI-BB-21-001-PL-NISBN: 978-92-896-3120-426/02/2021995.4 KB

Pierwszy punkt kontaktu w UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

PL
DOI: 10.2801/85009TI-BB-21-001-PL-EISBN: 978-92-896-3123-529/03/2021224.5 KB

O porto de entrada da UE para o EFP

PT
DOI: 10.2801/63674TI-BB-21-001-PT-NISBN: 978-92-896-3131-026/02/2021996.45 KB

O porto de entrada da UE para o EFP

PT
DOI: 10.2801/748679TI-BB-21-001-PT-EISBN: 978-92-896-3128-029/03/2021214.34 KB

Publication Details

2021
February
9154

Σειρά

Available only in electronic format (download)