Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Online working and learning in the coronavirus era

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

The coronavirus (Covid-19) pandemic has highlighted the vast opportunities of working and learning digitally.

In these exceptional times, where a large part of the workforce has been obliged to work remotely due to home confinement and social distancing measures, gig or crowd-workers have enjoyed a kind of ‘home field’ advantage: working and interacting digitally has always been their prevailing mode of operation. What can we learn from these online workers who mastered the art of working and learning remotely long before the public health crisis?

Λήψεις

Online arbeiten und lernen in Coronavirus-Zeiten

DE
DOI: 10.2801/763936TI-BB-20-004-DE-NISBN: 978-92-896-2996-629/07/20201.13 MB

Online arbeiten und lernen in Coronavirus-Zeiten

DE
DOI: 10.2801/874496TI-BB-20-004-DE-EISBN: 978-92-896-2991-131/07/2020319.48 KB

Επιγραμμική εργασία και μάθηση στην εποχή του κορονοϊού

EL
DOI: 10.2801/466510TI-BB-20-004-EL-NISBN: 978-92-896-2997-329/07/2020567.67 KB

Επιγραμμική εργασία και μάθηση στην εποχή του κορονοϊού

EL
DOI: 10.2801/619313TI-BB-20-004-EL-EISBN: 978-92-896-2992-831/07/2020378.83 KB

Online working and learning in the coronavirus era

EN
DOI: 10.2801/39209TI-BB-20-004-EN-NISBN: 978-92-896-2998-029/07/2020225.58 KB

Online working and learning in the coronavirus era

EN
DOI: 10.2801/283996TI-BB-20-004-EN-EISBN: 978-92-896-2989-831/07/2020394.44 KB

Trabajar y aprender en línea en la era del coronavirus

ES
DOI: 10.2801/798378TI-BB-20-004-ES-NISBN: 978-92-896-2999-729/07/2020476.79 KB

Trabajar y aprender en línea en la era del coronavirus

ES
DOI: 10.2801/986443TI-BB-20-004-ES-EISBN: 978-92-896-2995-931/07/2020336.21 KB

Travail et apprentissage en ligne à l’ère du coronavirus

FR
DOI: 10.2801/00073TI-BB-20-004-FR-NISBN: 978-92-896-3003-029/07/2020519.96 KB

Travail et apprentissage en ligne à l’ère du coronavirus

FR
DOI: 10.2801/274346TI-BB-20-004-FR-EISBN: 978-92-896-2990-431/07/2020346.36 KB

Lavoro e apprendimento online nell’era del coronavirus

IT
DOI: 10.2801/81585TI-BB-20-004-IT-NISBN: 978-92-896-3000-929/07/2020508.01 KB

Lavoro e apprendimento online nell’era del coronavirus

IT
DOI: 10.2801/456499TI-BB-20-004-IT-EISBN: 978-92-896-2993-531/07/2020331.34 KB

Praca i nauka za pośrednictwem internetu w dobie pandemii COVID-19

PL
DOI: 10.2801/120607TI-BB-20-004-PL-NISBN: 978-92-896-3001-629/07/2020558.48 KB

Praca i nauka za pośrednictwem internetu w dobie pandemii COVID-19

PL
DOI: 10.2801/80667TI-BB-20-004-PL-EISBN: 978-92-896-2988-131/07/2020384.29 KB

Trabalho e aprendizagem em linha na era do coronavírus

PT
DOI: 10.2801/162822TI-BB-20-004-PT-NISBN: 978-92-896-3002-329/07/2020521.9 KB

Trabalho e aprendizagem em linha na era do coronavírus

PT
DOI: 10.2801/447293TI-BB-20-004-PT-EISBN: 978-92-896-2994-231/07/2020339.51 KB

Publication Details

2020
July
9148

Σειρά

Available only in electronic format (download)