Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Apprenticeships for adults

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Apprenticeships for adults are one of the policy solutions to the need for supporting adults willing to train, while broadening the skills base of the working population across Europe.

According to Cedefop estimates, there are around 128 million adults with potential for upskilling or reskilling in the European Union.
EU Member States have decided to open apprenticeships to adults by removing age limits and by making them more flexible.

Λήψεις

Lehrlingsausbildung für Erwachsene

DE
DOI: 10.2801/18395TI-BB-20-003-DE-NISBN: 978-92-896-2980-509/07/2020302.43 KB

Lehrlingsausbildung für Erwachsene

DE
DOI: 10.2801/36561TI-BB-20-003-DE-E ISBN: 978-92-896-2975-110/07/202070.54 KB

Προγράμματα μαθητείας για ενήλικους

EL
DOI: 10.2801/258121TI-BB-20-003-EL-NISBN: 978-92-896-2981-209/07/2020254.52 KB

Προγράμματα μαθητείας για ενήλικους

EL
DOI: 10.2801/94287TI-BB-20-003-EL-EISBN: 978-92-896-2976-810/07/202076.57 KB

Apprenticeships for adults

EN
DOI: 10.2801/873014TI-BB-20-003-EN-NISBN: 978-92-896-2982-922/06/2020188.52 KB

Apprenticeships for adults

EN
DOI: 10.2801/823819TI-BB-20-003-EN-EISBN: 978-92-896-2973-710/07/202065.64 KB

Formación de aprendices para adultos

ES
DOI: 10.2801/86480TI-BB-20-003-ES-NISBN: 978-92-896-2983-609/07/2020226.88 KB

Formación de aprendices para adultos

ES
DOI: 10.2801/306466TI-BB-20-003-ES-EISBN: 978-92-896-2979-910/07/202069.86 KB

L’apprentissage pour adultes

FR
DOI: 10.2801/34857TI-BB-20-003-FR-NISBN: 978-92-896-2987-409/07/2020231.31 KB

L’apprentissage pour adultes

FR
DOI: 10.2801/898625TI-BB-20-003-FR-EISBN: 978-92-896-2974-410/07/202069.67 KB

Apprendistati per adulti

IT
DOI: 10.2801/795220TI-BB-20-003-IT-NISBN: 978-92-896-2984-309/07/2020222.59 KB

Apprendistati per adulti

IT
DOI: 10.2801/825049TI-BB-20-003-IT-EISBN: 978-92-896-2977-510/07/202066.33 KB

Przygotowanie zawodowe osób dorosłych

PL
DOI: 10.2801/124813TI-BB-20-003-PL-NISBN: 978-92-896-2985-009/07/2020243.76 KB

Przygotowanie zawodowe osób dorosłych

PL
DOI: 10.2801/167398TI-BB-20-003-PL-EISBN: 978-92-896-2972-010/07/202071.64 KB

Aprendizagem profissional para adultos

PT
DOI: 10.2801/238372TI-BB-20-003-PT-NISBN: 978-92-896-2986-709/07/2020223.96 KB

Aprendizagem profissional para adultos

PT
DOI: 10.2801/0395TI-BB-20-003-PT-EISBN: 978-92-896-2978-210/07/202070.44 KB

Publication Details

2020
June
9147

Σειρά

Available only in electronic format (download)