Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Not just new jobs: digital innovation supports careers

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

It is widely accepted that digital innovation is changing work environments and occupational profiles, impacting on people’s learning and work. But how does it affect the way people can manage their careers, train and change jobs?

Thanks to innovative tools, greater data availability and artificial intelligence, new approaches to career development support and self-directed learning are transforming lifelong learning. Cedefop has been looking into European countries’ most recent practices in this field and has analysed the promises and challenges they hold. Read more in our latest briefing note.

Λήψεις

Nicht nur neue Arbeitsplätze: Karriereförderung dank digitaler Innovation

DE
DOI: 10.2801/202114TI-BB-19-006-DE-NISBN: 978-92-896-2814-328/11/2019583.57 KB

Nicht nur neue Arbeitsplätze: Karriereförderung dank digitaler Innovation

DE
DOI: 10.2801/468669TI-BB-19-006-DE-EISBN: 978-92-896-2810-520/12/201972.37 KB

Όχι απλώς νέες θέσεις εργασίας: η ψηφιακή καινοτομία στηρίζει σταδιοδρομίες

EL
DOI: 10.2801/9998TI-BB-19-006-EL-NISBN: 978-92-896-2818-128/11/2019466.67 KB

Όχι απλώς νέες θέσεις εργασίας: η ψηφιακή καινοτομία στηρίζει σταδιοδρομίες

EL
DOI: 10.2801/665269TI-BB-19-006-EL-EISBN: 978-92-896-2824-220/12/201981.95 KB

Not just new jobs: digital innovation supports careers

EN
DOI: 10.2801/907856TI-BB-19-006-EN-NISBN: 978-92-896-2822-830/10/2019285.01 KB

Not just new jobs: digital innovation supports careers

EN
DOI: 10.2801/916981TI-BB-19-006-EN-EISBN: 978-92-896-2812-920/12/201968.05 KB

Más que nuevos empleos: la innovación digital como apoyo a la trayectoria profesional

ES
DOI: 10.2801/338913TI-BB-19-006-ES-NISBN: 978-92-896-2819-828/11/2019344.85 KB

Más que nuevos empleos: la innovación digital como apoyo a la trayectoria profesional

ES
DOI: 10.2801/626087TI-BB-19-006-ES-EISBN: 978-92-896-2826-620/12/201974.75 KB

Muutakin kuin vain uusia työpaikkoja: digitaalinen innovaatio urien tukena

FI
DOI: 10.2801/946457TI-BB-19-006-FI-NISBN: 978-92-896-2920-128/11/2019334.77 KB

Muutakin kuin vain uusia työpaikkoja: digitaalinen innovaatio urien tukena

FI
DOI: 10.2801/14400TI-BB-19-006-FI-EISBN: 978-92-896-2921-820/12/201973.43 KB

Pas seulement de nouveaux emplois: l'innovation numérique au service des carrières

FR
DOI: 10.2801/277579TI-BB-19-006-FR-NISBN: 978-92-896-2821-128/11/2019348.02 KB

Pas seulement de nouveaux emplois: l'innovation numérique au service des carrières

FI
DOI: 10.2801/335069TI-BB-19-006-FR-EISBN: 978-92-896-2823-520/12/201977.08 KB

Non solo nuovi lavori: l’innovazione digitale accompagna la crescita professionale

IT
DOI: 10.2801/036741TI-BB-19-006-IT-NISBN: TI-BB-19-006-IT-N28/11/2019356.96 KB

Non solo nuovi lavori: l’innovazione digitale accompagna la crescita professionale

IT
DOI: 10.2801/88501TI-BB-19-006-IT-EISBN: 978-92-896-2827-320/12/201973.75 KB

Nie tylko nowe miejsca pracy: innowacje cyfrowe pomagają w rozwoju kariery zawodowej

PL
DOI: 10.2801/660597TI-BB-19-006-PL-NISBN: 978-92-896-2811-228/11/2019365.87 KB

Nie tylko nowe miejsca pracy: innowacje cyfrowe pomagają w rozwoju kariery zawodowej

PL
DOI: 10.2801/973601TI-BB-19-006-PL-EISBN: 978-92-896-2816-720/12/201975.29 KB

Mais do que novos postos de trabalho: a inovação digital apoia as carreiras

PT
DOI: 10.2801/6017TI-BB-19-006-PT-NISBN: 978-92-896-2825-928/11/2019352.03 KB

Mais do que novos postos de trabalho: a inovação digital apoia as carreiras

PT
DOI: 10.2801/7177TI-BB-19-006-PT-EISBN: 978-92-896-2815-020/12/201974.89 KB

Publication Details

2019
October
9143

Σειρά

Available only in electronic format (download)