Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Qualifications frameworks in Europe

2018 developments

Thirty nine European countries are currently developing 43 national qualifications frameworks (NQFs) which have reached different stages of implementation. Some countries have been or are revising their frameworks.

Λήψεις

Qualifikationsrahmen in Europa

DE
DOI: 10.2801/4442TI-BB-19-004-DE-NISBN: 978-92-896-2785-607/06/2019860.29 KB

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη

EL
DOI: 10.2801/444063TI-BB-19-004-EL-NISBN: 978-92-896-2779-507/06/2019784.76 KB

Qualifications frameworks in Europe

EN
DOI: 10.2801/60384TI-BB-19-004-EN-NISBN: 978-92-896-2784-924/05/2019647.55 KB

Los marcos de cualificaciones en Europa

ES
DOI: 10.2801/06859TI-BB-19-004-ES-NISBN: 978-92-896-2778-807/06/2019715.78 KB

Cadres des certifications en Europe

FR
DOI: 10.2801/143230TI-BB-19-004-FR-NISBN: 978-92-896-2786-320/06/2019721.33 KB

Quadri delle qualifiche in Europa

IT
DOI: 10.2801/001149TI-BB-19-004-IT-NISBN: 978-92-896-2788-707/06/2019714.84 KB

Ramy kwalifikacji w Europie

PL
DOI: 10.2801/048731TI-BB-19-004-PL-NISBN: 978-92-896-2783-207/06/2019717.85 KB

Quadros de qualificações na Europa

PT
DOI: 10.2801/0050TI-BB-19-004-PT-NISBN: 978-92-896-2791-707/06/2019718.15 KB

Cadre de calificare în Europa

RO
DOI: 10.2801/826197TI-BB-19-004-RO-NISBN: 978-92-896-2777-107/06/2019715.39 KB

Publication Details

2019
May
9139

Σειρά

Available only in electronic format (download)