Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - The skills employers want!

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Analysing online job vacancies is a promising approach to identify emerging jobs and skill needs, as it offers rich real-time information about the skills employers seek.

Cedefop has developed a pan-European system for collecting this information from job portals and analysing it. While modern technology has made it easier to process huge quantities of information, analysis needs to be based on sound expert judgement.

Λήψεις

Diese Kompetenzen suchen Arbeitgeber

DE
DOI: 10.2801/658660TI-BB-19-003-DE-NISBN: 978-92-896-2764-124/04/2019613.96 KB

Diese Kompetenzen suchen Arbeitgeber

DE
DOI: 10.2801/00565TI-BB-19-003-DE-EISBN: 978-92-896-2757-322/05/2019272.74 KB

Οι δεξιότητες που θέλουν οι εργοδότες!

EL
DOI: 10.2801/373799TI-BB-19-003-EL-NISBN: 978-92-896-2772-624/04/2019698.59 KB

Οι δεξιότητες που θέλουν οι εργοδότες!

EL
DOI: 10.2801/05246TI-BB-19-003-EL-EISBN: 978-92-896-2769-622/05/2019289.09 KB

The skills employers want!

EN
DOI: 10.2801/79736TI-BB-19-003-EN-NISBN: 978-92-896-2763-404/04/2019726.98 KB

The skills employers want!

EN
DOI: 10.2801/369872TI-BB-19-003-EN-EISBN: 978-92-896-2756-622/05/2019402.32 KB

¡Las competencias que demandan los empleadores!

ES
DOI: 10.2801/87995TI-BB-19-003-ES-NISBN: 978-92-896-2771-924/04/2019613.44 KB

¡Las competencias que demandan los empleadores!

ES
DOI: 10.2801/445299TI-BB-19-003-ES-EISBN: 978-92-896-2768-922/05/2019285.34 KB

Les compétences recherchées par les employeurs

FR
DOI: 10.2801/62174TI-BB-19-003-FR-NISBN: 978-92-896-2766-524/04/2019678.98 KB

Les compétences recherchées par les employeurs

FR
DOI: 10.2801/407462TI-BB-19-003-FR-EISBN: 978-92-896-2759-722/05/2019291.76 KB

Le competenze richieste dai datori di lavoro

IT
DOI: 10.2801/46059TI-BB-19-003-IT-NISBN: 978-92-896-2760-324/04/2019634.76 KB

Le competenze richieste dai datori di lavoro

IT
DOI: 10.2801/10127TI-BB-19-003-IT-EISBN: 978-92-896-2767-222/05/2019289.54 KB

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców

PL
DOI: 10.2801/275011TI-BB-19-003-PL-NISBN: 978-92-896-2758-024/04/2019676.96 KB

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców

PL
DOI: 10.2801/528050TI-BB-19-003-PL-EISBN: 978-92-896-2770-222/05/2019273.73 KB

As competências que os empregadores procuram!

PT
DOI: 10.2801/00985TI-BB-19-003-PT-NISBN: 978-92-896-2761-024/04/2019618.51 KB

As competências que os empregadores procuram!

PT
DOI: 10.2801/06015TI-BB-19-003-PT-EISBN: 978-92-896-2762-722/05/2019291.22 KB

Abilitățile pe care și le dorește angajatorul!

RO
DOI: 10.2801/548349TI-BB-19-003-RO-NISBN: 978-92-896-2773-324/04/2019732.4 KB

Abilitățile pe care și le dorește angajatorul!

RO
DOI: 10.2801/116669TI-BB-19-003-RO-EISBN: 978-92-896-2765-822/05/2019407 KB

Publication Details

2019
April
9137

Σειρά

Available only in electronic format (download)