Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Preventing low skills through lifelong learning

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Integrated and well-tailored pathways for people to acquire or upgrade basic skills at different points in life are increasingly used to prevent skill gaps and skill shortages.

In 2017, 15.7% of low-qualified young Europeans aged 15 to 29 were not in education, employment or training (NEET), compared to 9.6% of their better educated peers. In the same year, the unemployment rate of low-qualified adults of working age (25 to 64) stood at 13.9% in the EU-28 while that of their highly qualified peers was at 4.2%.

Considering the vast changes in European labour markets, support to lifelong learning and working careers is vital to ensuring individuals keep up with rapidly evolving skills and qualifications demands.

Λήψεις

Geringqualifizierung eindämmen durch lebenslanges Lernen

DE
DOI: 10.2801/453224TI-BB-19-002-DE-NISBN: 978-92-896-2748-118/03/2019456.08 KB

Geringqualifizierung eindämmen durch lebenslanges Lernen

DE
DOI: 10.2801/45008TI-BB-19-002-DE-EISBN: 978-92-896-2740-512/06/201975.33 KB

Πρόληψη των χαμηλών δεξιοτήτων μέσω της διά βίου μάθησης

EL
DOI: 10.2801/125826TI-BB-19-002-EL-NISBN: 978-92-896-2745-018/03/2019517.12 KB

Πρόληψη των χαμηλών δεξιοτήτων μέσω της διά βίου μάθησης

EL
DOI: 10.2801/11307TI-BB-19-002-EL-EISBN: 978-92-896-2741-212/06/201982.86 KB

Preventing low skills through lifelong learning

EN
DOI: 10.2801/285942TI-BB-19-002-EN-NISBN: 978-92-896-2739-915/03/2019464.34 KB

Preventing low skills through lifelong learning

EN
DOI: 10.2801/285942TI-BB-19-002-EN-EISBN: 978-92-896-2739-912/06/201970.03 KB

El aprendizaje permanente como herramienta para prevenir la escasa cualificación

ES
DOI: 10.2801/560907TI-BB-19-002-ES-NISBN: 978-92-896-2755-915/03/2019443.68 KB

El aprendizaje permanente como herramienta para prevenir la escasa cualificación

ES
DOI: 10.2801/37772TI-BB-19-002-ES-EISBN: 978-92-896-2753-512/06/201976.84 KB

Prévenir l’obsolescence des compétences grâce à l’éducation et la formation tout au long de la vie

FR
DOI: 10.2801/280482TI-BB-19-002-FR-NISBN: 978-92-896-2750-415/03/2019447.99 KB

Prévenir l’obsolescence des compétences grâce à l’éducation et la formation tout au long de la vie

FR
DOI: 10.2801/570869TI-BB-19-002-FR-EISBN: 978-92-896-2744-312/06/201978.74 KB

Scarso livello delle competenze: l’apprendimento permanente quale strategia di prevenzione

IT
DOI: 10.2801/270403TI-BB-19-002-IT-NISBN: 978-92-896-2752-815/03/2019418.47 KB

Scarso livello delle competenze: l’apprendimento permanente quale strategia di prevenzione

IT
DOI: 10.2801/8692TI-BB-19-002-IT-EISBN: 978-92-896-2751-112/06/201976.13 KB

Uczenie się przez całe życie zapobiega niskim umiejętnościom

PL
DOI: 10.2801/184904TI-BB-19-002-PL-NISBN: 978-92-896-2746-715/03/2019492.36 KB

Uczenie się przez całe życie zapobiega niskim umiejętnościom

PL
DOI: 10.2801/252727TI-BB-19-002-PL-EISBN: 978-92-896-2754-212/06/201975.52 KB

Evitar as baixas competências através da aprendizagem ao longo da vida

PT
DOI: 10.2801/307857TI-BB-19-002-PT-NISBN: 978-92-896-2743-615/03/2019429.36 KB

Evitar as baixas competências através da aprendizagem ao longo da vida

PT
DOI: 10.2801/819369TI-BB-19-002-PT-EISBN: 978-92-896-2742-912/06/201979.37 KB

Prevenirea competențelor reduse prin învățarea pe tot parcursul vieții

RO
DOI: 10.2801/598269TI-BB-19-002-RO-NISBN: 978-92-896-2738-215/03/2019438.35 KB

Prevenirea competențelor reduse prin învățarea pe tot parcursul vieții

RO
DOI: 10.2801/438118TI-BB-19-002-RO-EISBN: 978-92-896-2749-812/06/201977.1 KB

Publication Details

2019
March
9136

Σειρά

Available only in electronic format (download)