Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Setting sail for the future

Helping to make vocational education and training fit for the future: Cedefop activities 2018-19

Anticipating and being at the leading edge of developments is at the heart of Cedefop's modus operandi. While the EU’s course beyond 2020 will be decided once a new Commission has taken the helm, one issue remains crucial: investing in people’s skills.
 
The EU’s multifaceted challenges require immediate responses and comprehensive forward-looking policy approaches, with education and training strategies as part of the package.

Λήψεις

Mit vollen Segeln in die Zukunft

DE
DOI: 10.2801/912912TI-BB-19-001-DE-NISBN: 978-92-896-2734-419/02/2019634.27 KB

Mit vollen Segeln in die Zukunft

DE
DOI: 10.2801/250824TI-BB-19-001-DE-EISBN: 978-92-896-2735-119/02/2019173.42 KB

Ανοίγοντας πανιά για το μέλλον

EL
DOI: 10.2801/347673TI-BB-19-001-EL-NISBN: 978-92-896-2726-919/02/2019684.49 KB

Ανοίγοντας πανιά για το μέλλον

EL
DOI: 10.2801/634684TI-BB-19-001-EL-EISBN: 978-92-896-2721-419/02/2019180.24 KB

Setting sail for the future

EN
DOI: 10.2801/934540TI-BB-19-001-EN-NISBN: 978-92-896-2736-819/02/2019577.49 KB

Setting sail for the future

EN
DOI: 10.2801/048526TI-BB-19-001-EN-EISBN: 978-92-896-2737-519/02/2019207.04 KB

Rumbo al futuro

ES
DOI: 10.2801/50206TI-BB-19-001-ES-NISBN: 978-92-896-2733-719/02/2019593.27 KB

Rumbo al futuro

ES
DOI: 10.2801/61862TI-BB-19-001-ES-EISBN: 978-92-896-2725-219/02/2019141.04 KB

Mettre le cap sur l’avenir

FR
DOI: 10.2801/763080TI-BB-19-001-FR-NISBN: 978-92-896-2729-019/02/2019646.23 KB

Mettre le cap sur l’avenir

FR
DOI: 10.2801/131023TI-BB-19-001-FR-EISBN: 978-92-896-2720-719/02/2019174.53 KB

Rotta verso il futuro

IT
DOI: 10.2801/380283TI-BB-19-001-IT-NISBN: 978-92-896-2728-319/02/2019649.99 KB

Rotta verso il futuro

IT
DOI: 10.2801/116054TI-BB-19-001-IT-EISBN: 978-92-896-2732-019/02/2019167.06 KB

Wyznaczanie kursu na przyszłość

PL
DOI: 10.2801/950007TI-BB-19-001-PL-NISBN: 978-92-896-2731-319/02/2019675.02 KB

Wyznaczanie kursu na przyszłość

PL
DOI: 10.2801/61953TI-BB-19-001-PL-EISBN: 978-92-896-2722-119/02/2019175.2 KB

De olhos postos no futuro

PT
DOI: 10.2801/6666TI-BB-19-001-PT-NISBN: 978-92-896-2724-519/02/2019598.31 KB

De olhos postos no futuro

PT
DOI: 10.2801/5395TI-BB-19-001-PT-EISBN: 978-92-896-2730-619/02/2019170.35 KB

Navigând spre viitor

RO
DOI: 10.2801/758899TI-BB-19-001-RO-NISBN: 978-92-896-2727-622/02/2019667.44 KB

Navigând spre viitor

RO
DOI: 10.2801/737199TI-BB-19-001-RO-EISBN: 978-92-896-2723-822/02/2019163.78 KB

Publication Details

2019
January
9135

Σειρά

Available only in electronic format (download)