Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Setting sail for the future

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Helping to make vocational education and training fit for the future: Cedefop activities 2018-19

Anticipating and being at the leading edge of developments is at the heart of Cedefop's modus operandi. While the EU’s course beyond 2020 will be decided once a new Commission has taken the helm, one issue remains crucial: investing in people’s skills.
 
The EU’s multifaceted challenges require immediate responses and comprehensive forward-looking policy approaches, with education and training strategies as part of the package.

Λήψεις

Mit vollen Segeln in die Zukunft

DE
DOI: 10.2801/912912TI-BB-19-001-DE-NISBN: 978-92-896-2734-419/02/2019634.27 KB

Mit vollen Segeln in die Zukunft

DE
DOI: 10.2801/250824TI-BB-19-001-DE-EISBN: 978-92-896-2735-119/02/2019173.42 KB

Ανοίγοντας πανιά για το μέλλον

EL
DOI: 10.2801/347673TI-BB-19-001-EL-NISBN: 978-92-896-2726-919/02/2019684.49 KB

Ανοίγοντας πανιά για το μέλλον

EL
DOI: 10.2801/634684TI-BB-19-001-EL-EISBN: 978-92-896-2721-419/02/2019180.24 KB

Setting sail for the future

EN
DOI: 10.2801/934540TI-BB-19-001-EN-NISBN: 978-92-896-2736-819/02/2019577.49 KB

Setting sail for the future

EN
DOI: 10.2801/048526TI-BB-19-001-EN-EISBN: 978-92-896-2737-519/02/2019207.04 KB

Rumbo al futuro

ES
DOI: 10.2801/50206TI-BB-19-001-ES-NISBN: 978-92-896-2733-719/02/2019593.27 KB

Rumbo al futuro

ES
DOI: 10.2801/61862TI-BB-19-001-ES-EISBN: 978-92-896-2725-219/02/2019141.04 KB

Mettre le cap sur l’avenir

FR
DOI: 10.2801/763080TI-BB-19-001-FR-NISBN: 978-92-896-2729-019/02/2019646.23 KB

Mettre le cap sur l’avenir

FR
DOI: 10.2801/131023TI-BB-19-001-FR-EISBN: 978-92-896-2720-719/02/2019174.53 KB

Rotta verso il futuro

IT
DOI: 10.2801/380283TI-BB-19-001-IT-NISBN: 978-92-896-2728-319/02/2019649.99 KB

Rotta verso il futuro

IT
DOI: 10.2801/116054TI-BB-19-001-IT-EISBN: 978-92-896-2732-019/02/2019167.06 KB

Wyznaczanie kursu na przyszłość

PL
DOI: 10.2801/950007TI-BB-19-001-PL-NISBN: 978-92-896-2731-319/02/2019675.02 KB

Wyznaczanie kursu na przyszłość

PL
DOI: 10.2801/61953TI-BB-19-001-PL-EISBN: 978-92-896-2722-119/02/2019175.2 KB

De olhos postos no futuro

PT
DOI: 10.2801/6666TI-BB-19-001-PT-NISBN: 978-92-896-2724-519/02/2019598.31 KB

De olhos postos no futuro

PT
DOI: 10.2801/5395TI-BB-19-001-PT-EISBN: 978-92-896-2730-619/02/2019170.35 KB

Navigând spre viitor

RO
DOI: 10.2801/758899TI-BB-19-001-RO-NISBN: 978-92-896-2727-622/02/2019667.44 KB

Navigând spre viitor

RO
DOI: 10.2801/737199TI-BB-19-001-RO-EISBN: 978-92-896-2723-822/02/2019163.78 KB

Publication Details

2019
January
9135

Σειρά

Available only in electronic format (download)