Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - What future for vocational education and training in Europe?

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

To help in shaping future policies, a Cedefop project considers different routes and multiple options for vocational education and training (VET).

An analysis of VET developments since 1995 has helped to outline a series of potential paths - scenarios – pointing towards plausible and consistent pictures of how VET can evolve by 2035, depending on today’s decisions and policy choices.

Using these scenarios, Cedefop intends to inform strategic discussions on future European cooperation on VET.

Λήψεις

Wie sieht die Zukunft der Berufsbildung in Europa aus?

DE
21/12/2018936.17 KB

Ποιο είναι το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη;

EL
DOI: 10.2801/343628TI-BB-18-006-EL-NISBN: 978-92-896-2604-019/12/2018439.01 KB

Ποιο είναι το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη;

EL
DOI: 10.2801/683234TI-BB-18-006-EL-EISBN: 978-92-896-2605-719/12/2018404.44 KB

What future for vocational education and training in Europe?

EN
DOI: 10.2801/827182TI-BB-18-006-EN-NISBN: 978-92-896-2608-807/11/2018468.26 KB

What future for vocational education and training in Europe?

EN
DOI: 10.2801/665523TI-BB-18-006-EN-EISBN: 978-92-896-2609-507/11/2018393.38 KB

¿Cuál es el futuro de la formación profesional en Europa?

ES
DOI: 10.2801/593666TI-BB-18-006-ES-NISBN: 978-92-896-2247-919/12/2018353.46 KB

¿Cuál es el futuro de la formación profesional en Europa?

ES
DOI: 10.2801/797318TI-BB-18-006-ES-EISBN: 978-92-896-2246-219/12/2018394.44 KB

Quel avenir pour l'enseignement et la formation professionnels en Europe?

FR
DOI: 10.2801/261756TI-BB-18-006-FR-NISBN: 978-92-896-2611-819/12/2018408.83 KB

Quel avenir pour l'enseignement et la formation professionnels en Europe?

FR
DOI: 10.2801/53200TI-BB-18-006-FR-EISBN: 978-92-896-2610-119/12/2018398.77 KB

Quale futuro si profila per l’istruzione e la formazione professionale in Europa?

IT
DOI: 10.2801/618095TI-BB-18-006-IT-NISBN: 978-92-896-2613-219/12/2018409.23 KB

Quale futuro si profila per l’istruzione e la formazione professionale in Europa?

IT
DOI: 10.2801/08473TI-BB-18-006-IT-EISBN: 978-92-896-2612-519/12/2018397.66 KB

Jaka przyszłość czeka edukację i kształcenie zawodowe w Europie?

PL
DOI: 10.2801/378065TI-BB-18-006-PL-NISBN: 978-92-896-2614-919/12/2018460.24 KB

Jaka przyszłość czeka edukację i kształcenie zawodowe w Europie?

PL
DOI: 10.2801/930264TI-BB-18-006-PL-EISBN: 978-92-896-2615-619/12/2018395.98 KB

Qual o futuro do ensino e formação profissional na Europa?

PT
DOI: 10.2801/6652TI-BB-18-006-PT-NISBN: 978-92-896-2616-319/12/2018407.76 KB

Qual o futuro do ensino e formação profissional na Europa?

PT
DOI: 10.2801/2951TI-BB-18-006-PT-EISBN: 978-92-896-2617-019/12/2018395.46 KB