Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Reaching out to ‘invisible’ young people and adults

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Low qualifications, disengagement from education and training and long-term unemployment are interconnected phenomena and tend to cumulate throughout a person’s life. To prevent and combat the marginalisation of both young people and adults, national authorities across Europe have been developing measures to reach out to people in need. However, the nature and the extent of these services vary considerably from one country to another. Cedefop’s latest briefing note gives an overview of the situation.

Λήψεις

ОБХВАЩАНЕ НА „НЕВИДИМИТЕ” МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ

BG
DOI: 10.2801/696027TI-BB-18-003-BG-NISBN: 978-92-896-2237-019/04/2018334.51 KB

ОБХВАЩАНЕ НА „НЕВИДИМИТЕ” МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ

BG
DOI: 10.2801/108751TI-BB-18-003-BG-EISBN: 978-92-896-2239-419/04/201854.56 KB

Soziale Einbeziehung „unsichtbarer“ Jugendlicher und Erwachsener

DE
DOI: 10.2801/11827TI-BB-18-003-DE-NISBN: 978-92-896-2565-419/04/2018285.72 KB

Soziale Einbeziehung „unsichtbarer“ Jugendlicher und Erwachsener

DE
DOI: 10.2801/41535TI-BB-18-003-DE-EISBN: 978-92-896-2564-719/04/201851.3 KB

Προσέγγιση των «αόρατων» νέων και ενηλίκων

EL
DOI: 10.2801/163820TI-BB-18-003-EL-NISBN: 978-92-896-2562-319/04/2018342.39 KB

Προσέγγιση των «αόρατων» νέων και ενηλίκων

EL
DOI: 10.2801/050234TI-BB-18-003-EL-EISBN: 978-92-896-2563-019/04/201854.43 KB

Reaching out to ‘invisible’ young people and adults

EN
DOI: 10.2801/63030TI-BB-18-003-EN-NISBN: 978-92-896-2566-119/04/2018257.68 KB

Reaching out to ‘invisible’ young people and adults

EN
DOI: 10.2801/801971TI-BB-18-003-EN-EISBN: 978-92-896-2567-819/04/201847.25 KB

Llegar a los jóvenes y adultos «invisibles»

ES
DOI: 10.2801/590366TI-BB-18-003-ES-NISBN: 978-92-896-2238-719/04/2018217.07 KB

Llegar a los jóvenes y adultos «invisibles»

ES
DOI: 10.2801/896397TI-BB-18-003-ES-EISBN: 978-92-896-2236-319/04/201848.57 KB

Réussir à atteindre les jeunes et les adultes «hors circuit»

FR
DOI: 10.2801/012084TI-BB-18-003-FR-NISBN: 978-92-896-2569-223/04/2018366.93 KB

Réussir à atteindre les jeunes et les adultes «hors circuit»

FR
DOI: 10.2801/474834TI-BB-18-003-FR-EISBN: 978-92-896-2568-523/04/201851.15 KB

Raggiungere giovani e adulti «invisibili»

IT
DOI: 10.2801/876TI-BB-18-003-IT-NISBN: 978-92-896-2571-520/04/2018309.67 KB

Raggiungere giovani e adulti «invisibili»

IT
DOI: 10.2801/140551TI-BB-18-003-IT-EISBN: 978-92-896-2570-820/04/201848.18 KB

Wyjść naprzeciw „niewidzialnym” młodym ludziom i dorosłym

PL
DOI: 10.2801/637904TI-BB-18-003-PL-NISBN: 978-92-896-2572-219/04/2018324.05 KB

Wyjść naprzeciw „niewidzialnym” młodym ludziom i dorosłym

PL
DOI: 10.2801/769462TI-BB-18-003-PL-EISBN: 978-92-896-2573-919/04/201849.59 KB

Alcançar jovens e adultos «invisíveis»

PT
DOI: 10.2801/09156TI-BB-18-003-PT-NISBN: 978-92-896-2574-619/04/2018222.75 KB

Alcançar jovens e adultos «invisíveis»

PT
DOI: 10.2801/00434TI-BB-18-003-PT-EISBN: 978-92-896-2575-319/04/201867.32 KB