Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Qualifications frameworks in Europe 2017 developments

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

As countries across Europe are pushing ahead with their national qualifications frameworks, Cedefop's briefing note examines the question of the frameworks’ added value and contribution to policies and practices.

Λήψεις

РАЗВИТИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ РАМКИ В ЕВРОПА ПРЕЗ 2017

BG
DOI: 10.2801/815197TI-BB-18-002-BG-NISBN: 978-92-896-2235-605/03/2018382.52 KB

РАЗВИТИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ РАМКИ В ЕВРОПА ПРЕЗ 2017

BG
DOI: 10.2801/1889TI-BB-18-002-BG-EISBN: 978-92-896-2233-206/03/2018282.89 KB

Qualifikationsrahmen in Europa. Entwicklungen 2017

DE
DOI: 10.2801/66838TI-BB-18-002-DE-NISBN: 978-92-896-2551-705/03/2018299.25 KB

Qualifikationsrahmen in Europa. Entwicklungen 2017

DE
DOI: 10.2801/6680TI-BB-18-002-DE-EISBN: 978-92-896-2550-006/03/2018269.24 KB

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη: εξελίξεις το 2017

EL
DOI: 10.2801/57107TI-BB-18-002-EL-NISBN: 978-92-896-2548-705/03/2018556.2 KB

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη: εξελίξεις το 2017

EL
DOI: 10.2801/95850TI-BB-18-002-EL-EISBN: 978-92-896-2549-406/03/2018270.47 KB

Qualifications frameworks in Europe 2017 developments

EN
DOI: 10.2801/25515TI-BB-18-002-EN-NISBN: 978-92-896-2552-405/03/2018555.55 KB

Qualifications frameworks in Europe 2017 developments

EN
DOI: 10.2801/64279TI-BB-18-002-EN-EISBN: 978-92-896-2553-106/03/2018150.22 KB

Marcos de cualificaciones en Europa. Evoluciones de 2017

ES
DOI: 10.2801/294137TI-BB-18-002-ES-NISBN: 978-92-896-2234-905/03/2018475.34 KB

Marcos de cualificaciones en Europa. Evoluciones de 2017

ES
DOI: 10.2801/848256TI-BB-18-002-ES-EISBN: 978-92-896-2232-506/03/2018244.92 KB

Cadres des certifications en Europe. Évolution en 2017

FR
DOI: 10.2801/68025TI-BB-18-002-FR-NISBN: 978-92-896-2555-505/03/2018366.31 KB

Cadres des certifications en Europe. Évolution en 2017

FR
DOI: 10.2801/56208TI-BB-18-002-FR-EISBN: 978-92-896-2554-806/03/2018274.63 KB

Quadri delle qualifiche in Europa. Sviluppi del 2017

IT
DOI: 10.2801/921431TI-BB-18-002-IT-NISBN: 978-92-896-2557-905/03/2018368.89 KB

Quadri delle qualifiche in Europa. Sviluppi del 2017

IT
DOI: 10.2801/74424TI-BB-18-002-IT-EISBN: 978-92-896-2556-206/03/2018244.78 KB

Ramy kwalifikacji w Europie Postępy w 2017 r.

PL
DOI: 10.2801/924999TI-BB-18-002-PL-NISBN: 978-92-896-2558-605/03/2018544.99 KB

Ramy kwalifikacji w Europie. Postępy w 2017 r.

PL
DOI: 10.2801/446582TI-BB-18-002-PL-EISBN: 978-92-896-2559-306/03/2018265.54 KB

Quadros de qualificações na Europa. Desenvolvimentos de 2017

PT
DOI: 10.2801/82205TI-BB-18-002-PT-NISBN: 978-92-896-2560-905/03/2018483.99 KB

Quadros de qualificações na Europa. Desenvolvimentos de 2017

PT
DOI: 10.2801/193124TI-BB-18-002-PT-EISBN: 978-92-896-2561-606/03/2018256.47 KB

Publication Details

2018
February
9127

Σειρά

Available only in electronic format (download)