Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Improving vocational education and training through data, analyses and exchanges

Cover briefing note

The European Union’s economic recovery has strengthened. But the economic downturn has accelerated long-term trends of globalisation and digitalisation that demand new skills.

Forecasts of a smaller available workforce due to demographic trends are also becoming a reality.

Vocational education and training (VET) can help tackle these issues, especially as part of a comprehensive policy approach. Cedefop continues channelling European experience to improve VET policies.

Λήψεις

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДАННИ, АНАЛИЗИ И ОБМЕН

BG
DOI: 10.2801/24275TI-BB-18-001-BG-NISBN: 978-92-896-2230-128/02/2018446.41 KB

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДАННИ, АНАЛИЗИ И ОБМЕН

BG
DOI: 10.2801/831782TI-BB-18-001-BG-EISBN: 978-92-896-2228-828/02/201854.25 KB

Berufsbildung verbessern – durch Daten, Analysen und Informationsaustausch

DE
DOI: 10.2801/224194TI-BB-18-001-DE-NISBN: 978-92-896-2546-321/02/2018894.74 KB

Berufsbildung verbessern – durch Daten, Analysen und Informationsaustausch

DE
DOI: 10.2801/437849TI-BB-18-001-DE-EISBN: 978-92-896-2538-821/02/201849.78 KB

Βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω δεδομένων, αναλύσεων και ανταλλαγών

EL
DOI: 10.2801/496122TI-BB-18-001-EL-NISBN: 978-92-896-2542-528/02/2018517.89 KB

Βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω δεδομένων, αναλύσεων και ανταλλαγών

EL
DOI: 10.2801/34683TI-BB-18-001-EL-EISBN: 978-92-896-2537-128/02/201853.87 KB

Improving vocational education and training through data, analyses and exchanges

EN
DOI: 10.2801/16901TI-BB-18-001-EN-NISBN: 978-92-896-2535-721/02/2018310.04 KB

Improving vocational education and training through data, analyses and exchanges

EN
DOI: 10.2801/55277TI-BB-18-001-EN-EISBN: 978-92-896-2539-521/02/201848.3 KB

Mejora de la formación profesional mediante datos, análisis e intercambios

ES
DOI: 10.2801/828516TI-BB-18-001-ES-NISBN: 978-92-896-2229-528/02/2018319.75 KB

Mejora de la formación profesional mediante datos, análisis e intercambios

ES
DOI: 10.2801/705519TI-BB-18-001-ES-EISBN: 978-92-896-2231-828/02/201849.35 KB

Améliorer l’enseignement et la formation professionnels grâce aux données, aux analyses et aux échanges

FR
DOI: 10.2801/321045TI-BB-18-001-FR-NISBN: 978-92-896-2541-821/02/2018960.86 KB

Améliorer l’enseignement et la formation professionnels grâce aux données, aux analyses et aux échanges

FR
DOI: 10.2801/487987TI-BB-18-001-FR-EISBN: 978-92-896-2547-021/02/201849.59 KB

Migliorare l’istruzione e la formazione professionale attraverso dati, analisi e scambi

IT
DOI: 10.2801/879383TI-BB-18-001-IT-NISBN: 978-92-896-2545-628/02/2018371.03 KB

Migliorare l’istruzione e la formazione professionale attraverso dati, analisi e scambi

IT
DOI: 10.2801/986869TI-BB-18-001-IT-EISBN: 978-92-896-2534-028/02/201849.68 KB

Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem danych, analiz i wymian

PL
DOI: 10.2801/419242TI-BB-18-001-PL-NISBN: 978-92-896-2536-428/02/2018424.85 KB

Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem danych, analiz i wymian

PL
DOI: 10.2801/357488TI-BB-18-001-PL-EISBN: 978-92-896-2543-228/02/201849.37 KB

Melhorar o ensino e a formação profissionais através de dados, análises e intercâmbios

PT
DOI: 10.2801/85556TI-BB-18-001-PT-NISBN: 978-92-896-2544-928/02/2018324.53 KB

Melhorar o ensino e a formação profissionais através de dados, análises e intercâmbios

PT
DOI: 10.2801/026143TI-BB-18-001-PT-EISBN: 978-92-896-2540-128/02/201850.08 KB

Publication Details

2018
January
9126

Σειρά

Available only in electronic format (download)