Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Improving vocational education and training through data, analyses and exchanges

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.
Cover briefing note

The European Union’s economic recovery has strengthened. But the economic downturn has accelerated long-term trends of globalisation and digitalisation that demand new skills.

Forecasts of a smaller available workforce due to demographic trends are also becoming a reality.

Vocational education and training (VET) can help tackle these issues, especially as part of a comprehensive policy approach. Cedefop continues channelling European experience to improve VET policies.

Λήψεις

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДАННИ, АНАЛИЗИ И ОБМЕН

BG
DOI: 10.2801/24275TI-BB-18-001-BG-NISBN: 978-92-896-2230-128/02/2018446.41 KB

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ДАННИ, АНАЛИЗИ И ОБМЕН

BG
DOI: 10.2801/831782TI-BB-18-001-BG-EISBN: 978-92-896-2228-828/02/201854.25 KB

Berufsbildung verbessern – durch Daten, Analysen und Informationsaustausch

DE
DOI: 10.2801/224194TI-BB-18-001-DE-NISBN: 978-92-896-2546-321/02/2018894.74 KB

Berufsbildung verbessern – durch Daten, Analysen und Informationsaustausch

DE
DOI: 10.2801/437849TI-BB-18-001-DE-EISBN: 978-92-896-2538-821/02/201849.78 KB

Βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω δεδομένων, αναλύσεων και ανταλλαγών

EL
DOI: 10.2801/496122TI-BB-18-001-EL-NISBN: 978-92-896-2542-528/02/2018517.89 KB

Βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω δεδομένων, αναλύσεων και ανταλλαγών

EL
DOI: 10.2801/34683TI-BB-18-001-EL-EISBN: 978-92-896-2537-128/02/201853.87 KB

Improving vocational education and training through data, analyses and exchanges

EN
DOI: 10.2801/16901TI-BB-18-001-EN-NISBN: 978-92-896-2535-721/02/2018310.04 KB

Improving vocational education and training through data, analyses and exchanges

EN
DOI: 10.2801/55277TI-BB-18-001-EN-EISBN: 978-92-896-2539-521/02/201848.3 KB

Mejora de la formación profesional mediante datos, análisis e intercambios

ES
DOI: 10.2801/828516TI-BB-18-001-ES-NISBN: 978-92-896-2229-528/02/2018319.75 KB

Mejora de la formación profesional mediante datos, análisis e intercambios

ES
DOI: 10.2801/705519TI-BB-18-001-ES-EISBN: 978-92-896-2231-828/02/201849.35 KB

Améliorer l’enseignement et la formation professionnels grâce aux données, aux analyses et aux échanges

FR
DOI: 10.2801/321045TI-BB-18-001-FR-NISBN: 978-92-896-2541-821/02/2018960.86 KB

Améliorer l’enseignement et la formation professionnels grâce aux données, aux analyses et aux échanges

FR
DOI: 10.2801/487987TI-BB-18-001-FR-EISBN: 978-92-896-2547-021/02/201849.59 KB

Migliorare l’istruzione e la formazione professionale attraverso dati, analisi e scambi

IT
DOI: 10.2801/879383TI-BB-18-001-IT-NISBN: 978-92-896-2545-628/02/2018371.03 KB

Migliorare l’istruzione e la formazione professionale attraverso dati, analisi e scambi

IT
DOI: 10.2801/986869TI-BB-18-001-IT-EISBN: 978-92-896-2534-028/02/201849.68 KB

Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem danych, analiz i wymian

PL
DOI: 10.2801/419242TI-BB-18-001-PL-NISBN: 978-92-896-2536-428/02/2018424.85 KB

Poprawa kształcenia i szkolenia zawodowego za pośrednictwem danych, analiz i wymian

PL
DOI: 10.2801/357488TI-BB-18-001-PL-EISBN: 978-92-896-2543-228/02/201849.37 KB

Melhorar o ensino e a formação profissionais através de dados, análises e intercâmbios

PT
DOI: 10.2801/85556TI-BB-18-001-PT-NISBN: 978-92-896-2544-928/02/2018324.53 KB

Melhorar o ensino e a formação profissionais através de dados, análises e intercâmbios

PT
DOI: 10.2801/026143TI-BB-18-001-PT-EISBN: 978-92-896-2540-128/02/201850.08 KB

Publication Details

2018
January
9126

Σειρά

Available only in electronic format (download)