Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Skills anticipation: looking to the future

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Skills anticipation can be a powerful policy tool for decision-making. Individuals would benefit greatly from knowing what type of education and training to follow; enterprises would know the skills they need; and policy-makers could adapt education and training systems to new skill needs.

Λήψεις

Antizipierung des Kompetenzenbedarfs: Blick in die Zukunft

DE
DOI: 10.2801/192959TI-BB-17-005-DE-NISBN: 978-92-896-2343-829/11/2017572.64 KB

Antizipierung des Kompetenzenbedarfs: Blick in die Zukunft

DE
DOI: 10.2801/916556TI-BB-17-005-DE-EISBN: 978-92-896-2344-517/01/201877.51 KB

Πρόβλεψη δεξιοτήτων: κοιτάζοντας το μέλλον

EL
DOI: 10.2801/344616TI-BB-17-005-EL-NISBN: 978-92-896-2345-229/11/2017694.7 KB

Πρόβλεψη δεξιοτήτων: κοιτάζοντας το μέλλον

EL
DOI: 10.2801/66203TI-BB-17-005-EL-EISBN: 978-92-896-2346-917/01/201880.92 KB

Skills anticipation: looking to the future

EN
DOI: 10.2801/04357TI-BB-17-005-EN-NISBN: 978-92-896-2348-323/10/2017525.65 KB

Skills anticipation: looking to the future

EN
DOI: 10.2801/891152TI-BB-17-005-EN-EISBN: 978-92-896-2347-623/10/201772.76 KB

Anticipación de las competencias: perspectivas futuras

ES
DOI: 10.2801/036975TI-BB-17-005-ES-NISBN: 978-92-896-2350-629/11/2017560.06 KB

Anticipación de las competencias: perspectivas futuras

ES
DOI: 10.2801/265840TI-BB-17-005-ES-EISBN: 978-92-896-2349-017/01/201877.25 KB

Oskuste prognoosimine: vaade tulevikku

ET
DOI: 10.2801/43951TI-BB-17-005-ET-NISBN: 978-92-896-2476-329/11/2017635.8 KB

Oskuste prognoosimine: vaade tulevikku

ET
DOI: 10.2801/402149TI-BB-17-005-ET-EISBN: 978-92-896-2475-617/01/201871.42 KB

Anticipation des compétences: un regard prospectif

FR
DOI: 10.2801/44159TI-BB-17-005-FR-NISBN: 978-92-896-2351-329/11/2017637.8 KB

Anticipation des compétences: un regard prospectif

FR
DOI: 10.2801/414579TI-BB-17-005-FR-EISBN: 978-92-896-2352-017/01/201877.79 KB

Anticipare I fabbisogni di competenze: guardando al futuro

IT
DOI: 10.2801/387768TI-BB-17-005-IT-NISBN: 978-92-896-2353-729/11/2017609.73 KB

Anticipare I fabbisogni di competenze: guardando al futuro

IT
DOI: 10.2801/592982TI-BB-17-005-IT-EISBN: 978-92-896-2354-417/01/201877.44 KB

Przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności: sięgaląc w przyszłość

PL
DOI: 10.2801/155777TI-BB-17-005-PL-NISBN: 978-92-896-2355-129/11/2017685.24 KB

Przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności: sięgaląc w przyszłość

PL
DOI: 10.2801/79460TI-BB-17-005-PL-EISBN: 978-92-896-2356-817/01/201857.38 KB

Antecipação de necessidades de competências: perspetivar o futuro

PT
DOI: 10.2801/817325TI-BB-17-005-PT-NISBN: 978-92-896-2358-229/11/2017583.29 KB

Antecipação de necessidades de competências: perspetivar o futuro

PT
DOI: 10.2801/58806TI-BB-17-005-PT-EISBN: 978-92-896-2357-517/01/201858.21 KB