Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - People, machines, robots and skills

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Technological unemployment is a recurring theme, but joblessness in the digital age will depend on human, not artificial, intelligence.

Λήψεις

Menschen, Maschinen, Roboter – und Kompetenzen

DE
DOI: 10.2801/75373TI-BB-17-003-DE-NISBN: 978-92-896-2311-719/09/2017557.03 KB

Menschen, Maschinen, Roboter – und Kompetenzen

DE
DOI: 10.2801/56889TI-BB-17-003-DE-EISBN: 978-92-896-2312-419/09/2017784.18 KB

Άνθρωποι, μηχανές, ρομπότ και δεξιότητες

EL
DOI: 10.2801/866005TI-BB-17-003-EL-NISBN: 978-92-896-2313-119/09/2017836.73 KB

Άνθρωποι, μηχανές, ρομπότ και δεξιότητες

EL
DOI: 10.2801/399196TI-BB-17-003-EL-EISBN: 978-92-896-2314-819/09/2017807.15 KB

People, machines, robots and skills

EN
DOI: 10.2801/057353TI-BB-17-003-EN-NISBN: 978-92-896-2316-231/07/2017622.35 KB

People, machines, robots and skills

EN
DOI: 10.2801/664112TI-BB-17-003-EN-EISBN: 978-92-896-2315-531/07/2017396.21 KB

Personas, máquinas, robots y competencias

ES
DOI: 10.2801/55897TI-BB-17-003-ES-NISBN: 978-92-896-2318-619/09/2017523.29 KB

Personas, máquinas, robots y competencias

ES
DOI: 10.2801/339989TI-BB-17-003-ES-EISBN: 978-92-896-2317-919/09/2017725.64 KB

Inimesed, masinad, robotid ja oskused

ET
DOI: 10.2801/910008TI-BB-17-003-ET-NISBN: 978-92-896-2438-131/07/2017632.99 KB

Inimesed, masinad, robotid ja oskused

ET
DOI: 10.2801/00756TI-BB-17-003-ET-EISBN: 978-92-896-2437-431/07/2017434.42 KB

Humains, machines, robots et compétences

FR
DOI: 10.2801/753780TI-BB-17-003-FR-NISBN: 978-92-896-2319-319/09/2017690.21 KB

Humains, machines, robots et compétences

FR
DOI: 10.2801/406333TI-BB-17-003-FR-EISBN: 978-92-896-2320-919/09/2017738.19 KB

Persone, macchine, robot e competenze

IT
DOI: 10.2801/871TI-BB-17-003-IT-NISBN: 978-92-896-2321-619/09/2017538.63 KB

Persone, macchine, robot e competenze

IT
DOI: 10.2801/741861TI-BB-17-003-IT-EISBN: 978-92-896-2322-319/09/2017724.72 KB

Ludzie, maszyny, roboty i umiejętności

PL
DOI: 10.2801/259321TI-BB-17-003-PL-NISBN: 978-92-896-2323-019/09/2017770.49 KB

Ludzie, maszyny, roboty i umiejętności

PL
DOI: 10.2801/97481TI-BB-17-003-PL-EISBN: 978-92-896-2324-719/09/2017801.23 KB

Pessoas, máquinas, robôs e competências

PT
DOI: 10.2801/112303TI-BB-17-003-PT-NISBN: 978-92-896-2326-119/09/2017543.81 KB

Pessoas, máquinas, robôs e competências

PT
DOI: 10.2801/151543TI-BB-17-003-PT-EISBN: 978-92-896-2325-419/09/2017501.81 KB