Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Vocational education and training: bridging refugee and employer needs

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Over the past two years, Europe has received an unprecedented number of refugees and asylum seekers. Many of these are here to stay, and the European Union needs to ensure that they enter the labour market and become self-reliant as quickly as possible.

Cedefop cooperates with the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in supporting refugee integration through skilling and qualification. To this end, the two organisations launched a joint survey, carried out by Cedefop’s national ReferNet partners. The results of this survey form the basis of a briefing note published by Cedefop.

Λήψεις

Berufsbildung - ein Weg, um die Kluft zwischen den Bedürfnissen von Flüchtlingen und Arbeitgebern zu schließen

DE
DOI: 10.2801/919788TI-BB-17-002-DE-NISBN: 978-92-896-2295-019/06/2017486.27 KB

Berufsbildung - ein Weg, um die Kluft zwischen den Bedürfnissen von Flüchtlingen und Arbeitgebern zu schließen

DE
DOI: 10.2801/0TI-BB-17-002-DE-EISBN: 978-92-896-2296-719/06/2017538.02 KB

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: γεφυρώνοντας τις ανάγκες προσφύγων και εργοδοτών

EL
DOI: 10.2801/58924TI-BB-17-002-EL-NISBN: 978-92-896-2297-429/06/2017512.77 KB

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: γεφυρώνοντας τις ανάγκες προσφύγων και εργοδοτών

EL
DOI: 10.2801/8962TI-BB-17-002-EL-EISBN: 978-92-896-2298-129/06/2017371.63 KB

Vocational education and training: bridging refugee and employer needs

EN
DOI: 10.2801/3708TI-BB-17-002-EN-NISBN: 978-92-896-2300-109/06/2017466.06 KB

Vocational education and training: bridging refugee and employer needs

EN
DOI: 10.2801/847482TI-BB-17-002-EN-EISBN: 978-92-896-2299-809/06/2017542.08 KB

Formación profesional para refugiados: un medio de tender puentes entre las necesidades de los refugiados y las de las empresas

ES
DOI: 10.2801/715681TI-BB-17-002-ES-NISBN: 978-92-896-2302-529/06/2017415.58 KB

Formación profesional para refugiados: un medio de tender puentes entre las necesidades de los refugiados y las de las empresas

ES
DOI: 10.2801/21707TI-BB-17-002-ES-EISBN: 978-92-896-2301-829/06/2017369.38 KB

Pagulaste ja tööandjate vajaduste seostamine kutsehariduse abil

ET
DOI: 10.2801/19823TI-BB-17-002-ET-NISBN: 978-92-896-2430-529/06/2017451.51 KB

Pagulaste ja tööandjate vajaduste seostamine kutsehariduse abil

ET
DOI: 10.2801/07622TI-BB-17-002-ET-EISBN: 978-92-896-2428-229/06/2017363.07 KB

Enseignement et formation professionnels: concilier besoins des réfugiés et des employeurs

FR
DOI: 10.2801/915167TI-BB-17-002-FR-NISBN: 978-92-896-2303-229/06/2017478.94 KB

Enseignement et formation professionnels: concilier besoins des réfugiés et des employeurs

FR
DOI: 10.2801/80258TI-BB-17-002-FR-EISBN: 978-92-896-2304-929/06/2017365.54 KB

Istruzione e formazione professionale: un’opportunità per coniugare le esigenze di profughi e datori di lavoro

IT
DOI: 10.2801/359713TI-BB-17-002-IT-NISBN: 978-92-896-2305-629/06/2017471.03 KB

Istruzione e formazione professionale: un’opportunità per coniugare le esigenze di profughi e datori di lavoro

IT
DOI: 10.2801/533245TI-BB-17-002-IT-EISBN: 978-92-896-2306-329/06/2017366.59 KB

Kształcenie i szkolenie zawodowe jako pomost pomiędzy potrzebami uchodźców i pracodawców

PL
DOI: 10.2801/319516TI-BB-17-002-PL-NISBN: 978-92-896-2307-029/06/2017421.91 KB

Kształcenie i szkolenie zawodowe jako pomost pomiędzy potrzebami uchodźców i pracodawców

PL
DOI: 10.2801/410566TI-BB-17-002-PL-EISBN: 978-92-896-2308-729/06/2017367.75 KB

Ensino e formação profissional: conciliar as necessidades dos refugiados e dos empregadores

PT
DOI: 10.2801/817057TI-BB-17-002-PT-NISBN: 978-92-896-2310-029/06/2017420.31 KB

Ensino e formação profissional: conciliar as necessidades dos refugiados e dos empregadores

PT
DOI: 10.2801/588094TI-BB-17-002-PT-EISBN: 978-92-896-2309-429/06/2017368.1 KB