Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Shaping, valuing and informing vocational education and training policy

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Over the period 2017-20, Cedefop will continue to respond to changing needs.

Policy developments bring new needs and Cedefop is adapting to meet them. Stakeholders want to know how labour market and vocational education and training (VET) developments interact. Various groups of Member States want support to implement aspects of European VET policy and opportunities to share experience.

Reflecting these needs, Cedefop’s programming document 2017-20 outlines a medium-term plan on how to help the European Commission, Member States and social partners develop and implement policies to improve VET.

Λήψεις

Berufsbildungspolitik gestalten, nutzbar machen und erklären

DE
DOI: 10.2801/68233TI-BB-17-001-DE-NISBN: 978-92-896-2292-926/01/2017812.83 KB

Berufsbildungspolitik gestalten, nutzbar machen und erklären

DE
DOI: 10.2801/8490TI-BB-17-001-DE-EISBN: 978-92-896-2288-226/01/2017409.69 KB

Διαμορφώνοντας, αξιοποιώντας και ενημερώνοντας την πολιτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

EL
DOI: 10.2801/39362TI-BB-17-001-EL-NISBN: 978-92-896-2282-026/01/20171 MB

Διαμορφώνοντας, αξιοποιώντας και ενημερώνοντας την πολιτική της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

EL
DOI: 10.2801/47173TI-BB-17-001-EL-EISBN: 978-92-896-2290-526/01/2017427.32 KB

Shaping, valuing and informing vocational education and training policy

EN
DOI: 10.2801/37173TI-BB-17-001-EN-NISBN: 978-92-896-2294-326/01/2017729.11 KB

Shaping, valuing and informing vocational education and training policy

EN
DOI: 10.2801/62645TI-BB-17-001-EN-EISBN: 978-92-896-2286-826/01/2017404.97 KB

Dar forma, valorar e informar sobre la política de formación profesional

ES
DOI: 10.2801/29435TI-BB-17-001-ES-NISBN: 978-92-896-2284-426/01/2017792.19 KB

Dar forma, valorar e informar sobre la política de formación profesional

ES
DOI: 10.2801/183TI-BB-17-001-ES-EISBN: 978-92-896-2287-526/01/2017405.21 KB

Définir, valoriser et éclairer la politique de formation professionnelle

FR
DOI: 10.2801/615032TI-BB-17-001-FR-NISBN: 978-92-896-2283-726/01/2017936.68 KB

Définir, valoriser et éclairer la politique de formation professionnelle

FR
DOI: 10.2801/57959TI-BB-17-001-FR-EISBN: 978-92-896-2279-026/01/2017391.81 KB

Definire, valorizzare e informare le politiche di istruzione e formazione professionale

IT
DOI: 10.2801/292929TI-BB-17-001-IT-NISBN: 978-92-896-2293-607/02/2017874.25 KB

Definire, valorizzare e informare le politiche di istruzione e formazione professionale

IT
DOI: 10.2801/617070TI-BB-17-001-IT-EISBN: 978-92-896-2281-307/02/2017401.85 KB

Kształtowanie, zwiększanie wartości i dostarczanie informacji dla polityk z zakresu edukacji i szkoleń zawodowych

PL
DOI: 10.2801/80615TI-BB-17-001-PL-NISBN: 978-92-896-2291-226/01/2017894.18 KB

Kształtowanie, zwiększanie wartości i dostarczanie informacji dla polityk z zakresu edukacji i szkoleń zawodowych

PL
DOI: 10.2801/675939TI-BB-17-001-PL-EISBN: 978-92-896-2280-626/01/2017429.12 KB

Desenvolver, valorizar e informar a política de ensino e formação profissional

PT
DOI: 10.2801/017602TI-BB-17-001-PT-NISBN: 978-92-896-2285-126/01/2017854.11 KB

Desenvolver, valorizar e informar a política de ensino e formação profissional

PT
DOI: 10.2801/46321TI-BB-17-001-PT-EISBN: 978-92-896-2289-926/01/2017408.34 KB