Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Skill shortage and surplus occupations in Europe

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Fachkräftemangel und -überschuss in Europa

DE
DOI: 10.2801/633832TI-BB-16-006-DE-NISBN: 978-92-896-2083-328/11/2016480.26 KB

Fachkräftemangel und -überschuss in Europa

DE
DOI: 10.2801/10615TI-BB-16-006-DE-EISBN: 978-92-896-2084-028/11/2016797.29 KB

Προσφορά και ζήτηση επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EL
DOI: 10.2801/57032TI-BB-16-006-EL-NISBN: 978-92-896-2086-428/11/2016552.99 KB

Προσφορά και ζήτηση επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EL
DOI: 10.2801/40247TI-BB-16-006-EL-EISBN: 978-92-896-2085-728/11/2016845.29 KB

Skill shortage and surplus occupations in Europe

EN
DOI: 10.2801/05116TI-BB-16-006-EN-NISBN: 978-92-896-2087-124/10/2016465.94 KB

Skill shortage and surplus occupations in Europe

EN
DOI: 10.2801/93828TI-BB-16-006-EN-EISBN: 978-92-896-2088-824/10/2016793.64 KB

Escasez y exceso de cualificaciones y ocupaciones en Europa

ES
DOI: 10.2801/743788TI-BB-16-006-ES-NISBN: 978-92-896-2090-128/11/2016478.13 KB

Escasez y exceso de cualificaciones y ocupaciones en Europa

ES
DOI: 10.2801/797498TI-BB-16-006-ES-EISBN: 978-92-896-2089-528/11/2016712.4 KB

Professions en Europe: déficit ou excédent de compétences?

FR
DOI: 10.2801/143450TI-BB-16-006-FR-NISBN: 978-92-896-2091-828/11/2016531.06 KB

Professions en Europe: déficit ou excédent de compétences?

FR
DOI: 10.2801/1810TI-BB-16-006-FR-EISBN: 978-92-896-2092-528/11/2016742.92 KB

I mismatch occupazionali in Europa: carenze e eccedenze di competenze

IT
DOI: 10.2801/8127TI-BB-16-006-IT-NISBN: 978-92-896-2093-228/11/2016478.38 KB

I mismatch occupazionali in Europa: carenze e eccedenze di competenze

IT
DOI: 10.2801/897308TI-BB-16-006-IT-EISBN: 978-92-896-2094-928/11/2016630.15 KB

Deficytowe i nadwyżkowe umiejętności zawodowe w Europie

PL
DOI: 10.2801/74248TI-BB-16-006-PL-NISBN: 978-92-896-2097-028/11/2016584.77 KB

Deficytowe i nadwyżkowe umiejętności zawodowe w Europie

PL
DOI: 10.2801/334977TI-BB-16-006-PL-EISBN: 978-92-896-2098-728/11/2016693.91 KB

Profissões com défice e excesso de competências na Europa

PT
DOI: 10.2801/67209TI-BB-16-006-PT-NISBN: 978-92-896-2099-428/11/2016472.08 KB

Profissões com défice e excesso de competências na Europa

PT
DOI: 10.2801/538241TI-BB-16-006-PT-EISBN: 978-92-896-2100-728/11/2016712.61 KB

Nedostatok kvalifikácií a prebytok povolaní a Zamestnaní v Európe

SK
DOI: 10.2801/335888TI-BB-16-006-SK-NISBN: 978-92-896-2261-528/11/2016531.68 KB

Nedostatok kvalifikácií a prebytok povolaní a Zamestnaní v Európe

SK
DOI: 10.2801/922533TI-BB-16-006-SK-EISBN: 978-92-896-2262-228/11/2016613.86 KB

Publication Details

2016
October
9115

Σειρά

Available only in electronic format (download)