Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Professional development for VET teachers and trainers

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Committed and competent teachers and trainers are crucial to ensuring the quality and labour market relevance of learning, both in VET schools/centres and in companies, and whether in classrooms, in workshops, in labs and simulated learning environments, or at the workplace.

In the coming years, VET teachers and trainers will be required to help shape quick and flexible responses to emerging needs, related both to the integration of thousands of refugees and migrants into the labour market and to the need to develop basic, digital and entrepreneurial skills.

Providing teachers and trainers with access to quality professional development and support is essential to ensuring that both their technical competences and pedagogical skills are up to the highest standards.

 

Λήψεις

Berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung

DE
DOI: 10.2801/494675TI-BB-16-004-DE-N ISBN: 978-92-896-2047-526/07/2016993.11 KB

Berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften und Ausbildern in der Berufsbildung

DE
DOI: 10.2801/908862TI-BB-16-004-DE-EISBN: 978-92-896-2048-226/07/2016104.39 KB

Επαγγελματική ανάπτυξη για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στον τομέα της ΕΕΚ

EL
DOI: 10.2801/91269TI-BB-16-004-EL-NISBN: 978-92-896-2050-526/07/20161.04 MB

Επαγγελματική ανάπτυξη για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στον τομέα της ΕΕΚ

EL
DOI: 10.2801/500991TI-BB-16-004-EL-EISBN: 978-92-896-2049-926/07/2016109.89 KB

Professional development for VET teachers and trainers

EN
DOI: 10.2801/37482TI-BB-16-004-EN-NISBN: 978-92-896-2051-229/06/2016949.35 KB

Professional development for VET teachers and trainers

EN
DOI: TI-BB-16-004-EN-E10.2801/10034ISBN: 978-92-896-2052-930/06/201696.46 KB

Desarrollo profesional de profesores y formadores de FP

ES
DOI: 10.2801/780805TI-BB-16-004-ES-NISBN: 978-92-896-2054-326/07/20161000.2 KB

Desarrollo profesional de profesores y formadores de FP

ES
DOI: 10.2801/05338TI-BB-16-004-ES-EISBN: 978-92-896-2053-626/07/2016105.41 KB

Développement professionnel des enseignants et formateurs de l’EFP

FR
DOI: 10.2801/147227TI-BB-16-004-FR-NISBN: 978-92-896-2055-029/07/20161.23 MB

Développement professionnel des enseignants et formateurs de l’EFP

FR
DOI: 10.2801/96221TI-BB-16-004-FR-EISBN: 978-92-896-2056-709/09/2016111.71 KB

Lo sviluppo professionale dei docenti e formatori dell'istruzione e formazione professionale

IT
DOI: 10.2801/7495TI-BB-16-004-IT-NISBN: 978-92-896-2057-426/07/2016973.8 KB

Lo sviluppo professionale dei docenti e formatori dell'istruzione e formazione professionale

IT
DOI: 10.2801/610937TI-BB-16-004-IT-EISBN: 978-92-896-2058-126/07/2016100.49 KB

Professionele ontwikkeling voor docenten en trainers in het beroepsonderwijs

NL
DOI: 10.2801/318491TI-BB-16-004-NL-NISBN: 978-92-896-2059-826/07/20161.1 MB

Professionele ontwikkeling voor docenten en trainers in het beroepsonderwijs

NL
DOI: 10.2801/407882TI-BB-16-004-NL-EISBN: 978-92-896-2060-426/07/2016104.06 KB

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i instruktorów kształcenia i szkolenia zawodowego

PL
DOI: 10.2801/352664TI-BB-16-004-PL-NISBN: 978-92-896-2061-126/07/20161.26 MB

Doskonalenie zawodowe nauczycieli i instruktorów kształcenia i szkolenia zawodowego

PL
DOI: 10.2801/376871TI-BB-16-004-PL-EISBN: 978-92-896-2062-826/07/2016107.42 KB

Desenvolvimento profissional para professores e formadores do ensino e formação profissional (EFP)

PT
DOI: 10.2801/78106TI-BB-16-004-PT-NISBN: 978-92-896-2063-526/07/20161.14 MB

Desenvolvimento profissional para professores e formadores do ensino e formação profissional (EFP)

PT
DOI: 10.2801/527833TI-BB-16-004-PT-EISBN: 978-92-896-2064-226/07/2016107.22 KB

Profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov OVP

SK
DOI: 10.2801/803860TI-BB-16-004-SK-NISBN: 978-92-896-2210-326/07/20161.01 MB

Profesijný rozvoj učiteľov a školiteľov OVP

SK
DOI: 10.2801/047481TI-BB-16-004-SK-EISBN: 978-92-896-2211-026/07/201691.12 KB