Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Qualifications frameworks in Europe

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.
Thumnail briefing note cover

Λήψεις

Qualifikationsrahmen in Europa

DE
DOI: 10.2801/23597TI-BB-16-002-DE-NISBN: 978-92-896-2011-604/02/20161.18 MB

Qualifikationsrahmen in Europa

DE
DOI: 10.2801/308325TI-BB-16-002-DE-EISBN: 978-92-896-2012-304/02/2016175.87 KB

Πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη

EL
DOI: 10.2801/833995TI-BB-16-002-EL-NISBN: 978-92-896-2014-704/02/20161.28 MB

Πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη

EL
DOI: 10.2801/308265TI-BB-16-002-EL-EISBN: 978-92-896-2013-004/02/2016192.11 KB

Qualifications frameworks in Europe

EN
DOI: 10.2801/219406TI-BB-16-002-EN-NISBN: 978-92-896-2015-404/02/20161.15 MB

Qualifications frameworks in Europe

EN
DOI: 10.2801/58708TI-BB-16-002-EN-EISBN: 978-92-896-2016-104/02/2016192.11 KB

Los marcos de cualificaciones en Europa

ES
DOI: 10.2801/447761TI-BB-16-002-ES-N ISBN: 978-92-896-2018-504/02/20161.13 MB

Los marcos de cualificaciones en Europa

ES
DOI: 10.2801/85057TI-BB-16-002-ES-EISBN: 978-92-896-2017-804/02/2016173.64 KB

Les cadres de certifications en Europe

FR
DOI: 10.2801/456688TI-BB-16-002-FR-NISBN: 978-92-896-2019-204/02/20161.16 MB

Les cadres de certifications en Europe

FR
DOI: 10.2801/762044TI-BB-16-002-FR-EISBN: 978-92-896-2020-804/02/2016174.21 KB

I quadri delle qualifiche in Europa

IT
DOI: 10.2801/911589TI-BB-16-002-IT-NISBN: 978-92-896-2021-504/02/20161.17 MB

I quadri delle qualifiche in Europa

IT
DOI: 10.2801/664015TI-BB-16-002-IT-EISBN: 978-92-896-2022-204/02/2016173.68 KB

Kwalificatiekaders in Europa

NL
DOI: 10.2801/71101TI-BB-16-002-NL-NISBN: 978-92-896-2023-904/02/20161.19 MB

Kwalificatiekaders in Europa

NL
DOI: 10.2801/940285TI-BB-16-002-NL-EISBN: 978-92-896-2024-604/02/2016176.78 KB

Ramy kwalifikacji w Europie

PL
DOI: 10.2801/086759TI-BB-16-002-PL-NISBN: 978-92-896-2025-304/02/20161.15 MB

Ramy kwalifikacji w Europie

PL
DOI: 10.2801/232754 TI-BB-16-002-PL-EISBN: 978-92-896-2026-004/02/2016168.42 KB

Quadros de qualificações na Europa

PT
DOI: 10.2801/974001TI-BB-16-002-PT-NISBN: 978-92-896-2027-704/02/20161.16 MB

Quadros de qualificações na Europa

PT
DOI: 10.2801/309039TI-BB-16-002-PT-EISBN: 978-92-896-2028-404/02/2016174.34 KB

Publication Details

2016
January
9109

Σειρά

Available only in electronic format (download)