Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Global labour market, global VET

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Globaler Arbeitsmarkt, globale Berufsbildung

DE
DOI: 10.2801/878072TI-BB-15-008-DE-NISBN: 978-92-896-1822-918/12/2015619.54 KB

Globaler Arbeitsmarkt, globale Berufsbildung

DE
DOI: 10.2801/64509TI-BB-15-008-DE-EISBN: 978-92-896-1823-618/12/201556.07 KB

Παγκόσμια αγορά εργασίας, παγκόσμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

EL
DOI: 10.2801/946560TI-BB-15-008-EL-NISBN: 978-92-896-1824-318/12/2015693.5 KB

Παγκόσμια αγορά εργασίας, παγκόσμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

EL
DOI: 10.2801/761TI-BB-15-008-EL-EISBN: 978-92-896-1825-018/12/201563.57 KB

Global labour market, global VET

EN
DOI: 10.2801/220703TI-BB-15-008-EN-NISBN: 978-92-896-1826-718/12/2015621.14 KB

Global labour market, global VET

EN
DOI: 10.2801/901287TI-BB-15-008-EN-EISBN: 978-92-896-1827-418/12/201532.27 KB

Mercado de trabajo global, formación profesional global

ES
DOI: 10.2801/855552TI-BB-15-008-ES-NISBN: 978-92-896-1828-118/12/2015629.84 KB

Mercado de trabajo global, formación profesional global

ES
DOI: 10.2801/023418TI-BB-15-008-ES-EISBN: 978-92-896-1829-818/12/201556.17 KB

Une formation professionnelle mondiale pour un marché du travail mondial

FR
DOI: 10.2801/264100TI-BB-15-008-FR-NISBN: 978-92-896-1831-118/12/2015654.44 KB

Une formation professionnelle mondiale pour un marché du travail mondial

EN
DOI: 10.2801/712290TI-BB-15-008-FR-EISBN: 978-92-896-1830-418/12/201560.24 KB

Per un mercato del lavoro globale serve una IFP di respiro globale

IT
DOI: 10.2801/29686TI-BB-15-008-IT-NISBN: 978-92-896-1833-518/12/2015630.65 KB

Per un mercato del lavoro globale serve una IFP di respiro globale

IT
DOI: 10.2801/941702TI-BB-15-008-IT-EISBN: 978-92-896-1832-818/12/201557.1 KB

Globalny rynek pracy – globalne kształcenie i szkolenie zawodowe

PL
DOI: 10.2801/9167TI-BB-15-008-PL-NISBN: 978-92-896-1834-218/12/2015653.85 KB

Globalny rynek pracy – globalne kształcenie i szkolenie zawodowe

PL
DOI: 10.2801/471488TI-BB-15-008-PL-EISBN: 978-92-896-1835-918/12/201555.84 KB

Mercado de trabalho global, EFP global

PT
DOI: 10.2801/70377TI-BB-15-008-PT-NISBN: 978-92-896-1837-318/12/2015638.95 KB

Mercado de trabalho global, EFP global

PT
DOI: 10.2801/218662TI-BB-15-008-PT-EISBN: 978-92-896-1836-618/12/201553.67 KB

Publication Details

2015
December
9104

Σειρά

Available only in electronic format (download)