Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Innovation and training: partners in change

Λήψεις

Innovation und Berufsbildung: Partner im Wandel

DE
DOI: 10.2801/23382TI-BB-15-007-DE-NISBN: 978-92-896-1806-903/12/20151.11 MB

Innovation und Berufsbildung: Partner im Wandel

DE
DOI: 10.2801/21582TI-BB-15-007-DE-EISBN: 978-92-896-1807-603/12/2015126.39 KB

Καινοτομία και κατάρτιση: το δίδυμο της αλλαγής

EL
DOI: 10.2801/839670TI-BB-15-007-EL-NISBN: 978-92-896-1808-303/12/20151.16 MB

Καινοτομία και κατάρτιση: το δίδυμο της αλλαγής

EL
DOI: 10.2801/56095TI-BB-15-007-EL-EISBN: 978-92-896-1809-003/12/2015133.67 KB

Innovation and training: partners in change

EN
DOI: 10.2801/063893TI-BB-15-007-EN-NISBN: 978-92-896-1810-603/12/2015344.13 KB

Innovation and training: partners in change

EN
DOI: 10.2801/80843TI-BB-15-007-EN-EISBN: 978-92-896-1811-303/12/2015113.94 KB

La innovación y la formación: aliados del cambio

ES
DOI: 10.2801/94508TI-BB-15-007-ES-EISBN: 978-92-896-1813-703/12/20151.04 MB

La innovación y la formación: aliados del cambio

ES
DOI: 10.2801/94508TI-BB-15-007-ES-EISBN: 978-92-896-1813-703/12/2015119.42 KB

Innovation et formation: un partenariat pour le changement

FR
DOI: 10.2801/572117TI-BB-15-007-ES-NISBN: 978-92-896-1812-003/12/20151.08 MB

Innovation et formation: un partenariat pour le changement

FR
DOI: 10.2801/48033TI-BB-15-007-FR-EISBN: 978-92-896-1814-403/12/2015124.38 KB

Innovazione e formazione: partner nel cambiamento

IT
DOI: 10.2801/094112TI-BB-15-007-IT-NISBN: 978-92-896-1817-503/12/20151.07 MB

Innovazione e formazione: partner nel cambiamento

IT
DOI: 10.2801/657013TI-BB-15-007-IT-EISBN: 978-92-896-1816-803/12/2015119.8 KB

Innowacja i szkolenia: zmiana postaw partnerów

PL
DOI: 10.2801/385510TI-BB-15-007-PL-NISBN: 978-92-896-1818-203/12/2015522.58 KB

Innowacja i szkolenia: zmiana postaw partnerów

PL
DOI: 10.2801/324490TI-BB-15-007-PL-EISBN: 978-92-896-1819-903/12/2015130.99 KB

Inovação e formação: parceiros na mudança

PT
DOI: 10.2801/121457TI-BB-15-007-PT-NISBN: 978-92-896-1821-203/12/20151.07 MB

Inovação e formação: parceiros na mudança

PT
DOI: 10.2801/35566TI-BB-15-007-PT-EISBN: 978-92-896-1820-503/12/2015123 KB