Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Innovation and training: partners in change

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Innovation und Berufsbildung: Partner im Wandel

DE
DOI: 10.2801/23382TI-BB-15-007-DE-NISBN: 978-92-896-1806-903/12/20151.11 MB

Innovation und Berufsbildung: Partner im Wandel

DE
DOI: 10.2801/21582TI-BB-15-007-DE-EISBN: 978-92-896-1807-603/12/2015126.39 KB

Καινοτομία και κατάρτιση: το δίδυμο της αλλαγής

EL
DOI: 10.2801/839670TI-BB-15-007-EL-NISBN: 978-92-896-1808-303/12/20151.16 MB

Καινοτομία και κατάρτιση: το δίδυμο της αλλαγής

EL
DOI: 10.2801/56095TI-BB-15-007-EL-EISBN: 978-92-896-1809-003/12/2015133.67 KB

Innovation and training: partners in change

EN
DOI: 10.2801/063893TI-BB-15-007-EN-NISBN: 978-92-896-1810-603/12/2015344.13 KB

Innovation and training: partners in change

EN
DOI: 10.2801/80843TI-BB-15-007-EN-EISBN: 978-92-896-1811-303/12/2015113.94 KB

La innovación y la formación: aliados del cambio

ES
DOI: 10.2801/94508TI-BB-15-007-ES-EISBN: 978-92-896-1813-703/12/20151.04 MB

La innovación y la formación: aliados del cambio

ES
DOI: 10.2801/94508TI-BB-15-007-ES-EISBN: 978-92-896-1813-703/12/2015119.42 KB

Innovation et formation: un partenariat pour le changement

FR
DOI: 10.2801/572117TI-BB-15-007-ES-NISBN: 978-92-896-1812-003/12/20151.08 MB

Innovation et formation: un partenariat pour le changement

FR
DOI: 10.2801/48033TI-BB-15-007-FR-EISBN: 978-92-896-1814-403/12/2015124.38 KB

Innovazione e formazione: partner nel cambiamento

IT
DOI: 10.2801/094112TI-BB-15-007-IT-NISBN: 978-92-896-1817-503/12/20151.07 MB

Innovazione e formazione: partner nel cambiamento

IT
DOI: 10.2801/657013TI-BB-15-007-IT-EISBN: 978-92-896-1816-803/12/2015119.8 KB

Innowacja i szkolenia: zmiana postaw partnerów

PL
DOI: 10.2801/385510TI-BB-15-007-PL-NISBN: 978-92-896-1818-203/12/2015522.58 KB

Innowacja i szkolenia: zmiana postaw partnerów

PL
DOI: 10.2801/324490TI-BB-15-007-PL-EISBN: 978-92-896-1819-903/12/2015130.99 KB

Inovação e formação: parceiros na mudança

PT
DOI: 10.2801/121457TI-BB-15-007-PT-NISBN: 978-92-896-1821-203/12/20151.07 MB

Inovação e formação: parceiros na mudança

PT
DOI: 10.2801/35566TI-BB-15-007-PT-EISBN: 978-92-896-1820-503/12/2015123 KB