Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Making apprenticeships work for small and medium enterprises

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Was muss Europa tun, um die Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittlerer Unternehmen zu fördern?

DE
DOI: 10.2801/657806TI-BB-15-006-DE-NISBN: 978-92-896-1790-110/12/20154.27 MB

Was muss Europa tun, um die Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittlerer Unternehmen zu fördern?

DE
DOI: 10.2801/927482TI-BB-15-006-DE-EISBN: 978-92-896-1791-810/12/2015633.46 KB

Η μαθητεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

EL
DOI: 10.2801/879665TI-BB-15-006-EL-NISBN: 978-92-896-1792-510/12/20154.68 MB

Η μαθητεία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

EL
DOI: 10.2801/255179TI-BB-15-006-EL-EISBN: 978-92-896-1793-211/12/2015714.42 KB

Making apprenticeships work for small and medium enterprises

EN
DOI: 10.2801/5205TI-BB-15-006-EN-NISBN: 978-92-896-1794-911/11/20153.64 MB

Making apprenticeships work for small and medium enterprises

EN
DOI: 10.2801/040253TI-BB-15-006-EN-EISBN: 978-92-896-1795-610/12/2015579.32 KB

Aprendizaje profesional en las pequeñas y medianas empresas

ES
DOI: 10.2801/290347TI-BB-15-006-ES-NISBN: 978-92-896-1796-310/12/20154.21 MB

Aprendizaje profesional en las pequeñas y medianas empresas

ES
DOI: 10.2801/7532TI-BB-15-006-ES-EISBN: 978-92-896-1797-011/12/2015628.76 KB

Formations en apprentissage efficaces pour petites et moyennes entreprises

FR
DOI: 10.2801/01306TI-BB-15-006-FR-NISBN: 978-92-896-1799-410/12/20154.15 MB

Formations en apprentissage efficaces pour petites et moyennes entreprises

FR
DOI: 10.2801/12623TI-BB-15-006-FR-EISBN: 978-92-896-1798-711/12/2015626.15 KB

Far funzionare l'apprendistato per la piccola e media impresa

IT
DOI: 10.2801/126411TI-BB-15-006-IT-NISBN: 978-92-896-1801-410/12/20153.99 MB

Far funzionare l'apprendistato per la piccola e media impresa

IT
DOI: 10.2801/858717TI-BB-15-006-IT-EISBN: 978-92-896-1800-711/12/2015619.38 KB

Wykorzystywanie przygotowania zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach

PL
DOI: 10.2801/548442TI-BB-15-006-PL-NISBN: 978-92-896-1802-110/12/2015693.81 KB

Wykorzystywanie przygotowania zawodowego w małych i średnich przedsiębiorstwach

PL
DOI: 10.2801/053215TI-BB-15-006-PL-EISBN: 978-92-896-1803-811/12/2015656.03 KB

Promover a eficácia da aprendizagem profissional no contexto das pequenas e médias empresas

PT
DOI: 10.2801/357509TI-BB-15-006-PT-NISBN: 978-92-896-1805-210/12/20154.32 MB

Promover a eficácia da aprendizagem profissional no contexto das pequenas e médias empresas

PT
DOI: 10.2801/590129TI-BB-15-006-PT-EISBN: 978-92-896-1804-511/12/2015649.82 KB

Publication Details

2015
November
9102

Σειρά

Available only in electronic format (download)