Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Vocational education and training prevents and counteracts early leaving from the education system

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Die berufliche Bildung beugt dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Bildungssystem vor und hilft bei der Wiedereingliederung in die

DE
DOI: 10.2801/72681TI-BB-15-005-DE-NISBN: 978-92-896-1774-130/09/20151.23 MB

Die berufliche Bildung beugt dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Bildungssystem vor und hilft bei der Wiedereingliederung in die

DE
DOI: 10.2801/844417TI-BB-15-005-DE-EISBN: 978-92-896-1775-801/10/2015233.18 KB

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτρέπει την πρόωρη αποχώρηση από το εκπαιδευτικό σύστημα

EL
DOI: 10.2801/62500TI-BB-15-005-EL-NISBN: 978-92-896-1776-530/09/20151.27 MB

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτρέπει την πρόωρη αποχώρηση από το εκπαιδευτικό σύστημα

EL
DOI: 10.2801/139967TI-BB-15-005-EL-EISBN: 978-92-896-1777-201/10/2015238.41 KB

Vocational education and training prevents and counteracts early leaving from the education system

EN
DOI: 10.2801/135703TI-BB-15-005-EN-NISBN: 978-92-896-1778-930/09/20151.15 MB

Vocational education and training prevents and counteracts early leaving from the education system

EN
DOI: 10.2801/17056TI-BB-15-005-EN-EISBN: 978-92-896-1779-601/10/2015211.1 KB

La formación profesional previene y contrarresta el abandono escolar

ES
DOI: 10.2801/77297TI-BB-15-005-ES-NISBN: 978-92-896-1780-230/09/20151.16 MB

La formación profesional previene y contrarresta el abandono escolar

ES
DOI: 10.2801/39966TI-BB-15-005-ES-EISBN: 978-92-896-1781-901/10/2015223.71 KB

L’enseignement et la formation professionnels: une solution pour prévenir la sortie précoce du système éducatif et y remédier

FR
DOI: 10.2801/630897TI-BB-15-005-FR-NISBN: 978-92-896-1783-330/09/20151.17 MB

L’enseignement et la formation professionnels: une solution pour prévenir la sortie précoce du système éducatif et y remédier

FR
DOI: 10.2801/15608TI-BB-15-005-FR-EISBN: 978-92-896-1782-601/10/2015243.21 KB

L'istruzione e formazione professionale previene e contrasta l'abbandono precoce del sistema educativo

IT
DOI: 10.2801/995404TI-BB-15-005-IT-NISBN: 978-92-896-1785-701/10/20151.14 MB

L'istruzione e formazione professionale previene e contrasta l'abbandono precoce del sistema educativo

IT
DOI: 10.2801/22721TI-BB-15-005-IT-EISBN: 978-92-896-1784-001/10/2015235.63 KB

Kształcenie i szkolenie zawodowe zapobiega oraz przeciwdziała przedwczesnemu kończeniu nauki

PL
DOI: 10.2801/647056TI-BB-15-005-PL-NISBN: 978-92-896-1786-430/09/20151.24 MB

Kształcenie i szkolenie zawodowe zapobiega oraz przeciwdziała przedwczesnemu kończeniu nauki

PL
DOI: 10.2801/886711TI-BB-15-005-PL-EISBN: 978-92-896-1787-101/10/2015243.83 KB

O ensino e formação profissional previne e combate o abandono precoce do sistema educativo

PT
DOI: 10.2801/698911TI-BB-15-005-PT-NISBN: 978-92-896-1789-530/09/20151.15 MB

O ensino e formação profissional previne e combate o abandono precoce do sistema educativo

PT
DOI: 10.2801/252938TI-BB-15-005-PT-EISBN: 978-92-896-1788-801/10/2015233.04 KB