Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Europe’s uneven return to job growth

Forecasts up to 2025 point to major differences in skills supply and demand across Member States
COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Europas uneinheitliche Rückkehr zum Beschäftigungswachstum

DE
DOI: 10.2801/772796TI-BB-15-003-DE-NISBN: 978-92-896-1742-001/07/2015856.5 KB

Europas uneinheitliche Rückkehr zum Beschäftigungswachstum

DE
DOI: 10.2801/70698TI-BB-15-003-DE-EISBN: 978-92-896-1743-701/07/2015166.8 KB

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

EL
DOI: TI-BB-15-003-EL-N10.2801/902156ISBN: 978-92-896-1744-401/07/2015854.09 KB

Άνιση η ανάκαμψη της απασχόλησης στην Ευρώπη

EL
DOI: 10.2801/153464TI-BB-15-003-EL-EISBN: 978-92-896-1745-101/07/2015189.01 KB

Europe’s uneven return to job growth

EN
DOI: 10.2801/136755TI-BB-15-003-EN-NISBN: 978-92-896-1746-830/06/2015520.66 KB

Europe’s uneven return to job growth

EN
DOI: 10.2801/71144TI-BB-15-003-EN-EISBN: 978-92-896-1747-531/07/2015154.26 KB

Europa retoma, con desequilibrios, la senda de la creación de empleo

ES
DOI: 10.2801/545TI-BB-15-003-ES-NISBN: 978-92-896-1748-201/07/2015276.79 KB

Europa retoma, con desequilibrios, la senda de la creación de empleo

ES
DOI: 10.2801/113973TI-BB-15-003-ES-EISBN: 978-92-896-1749-901/07/2015163.27 KB

Croissance de l’emploi en Europe: vers une reprise inégale

FR
DOI: 10.2801/441841TI-BB-15-003-FR-NISBN: 978-92-896-1751-201/07/2015863.33 KB

Croissance de l’emploi en Europe: vers une reprise inégale

FR
DOI: 10.2801/967234TI-BB-15-003-FR-EISBN: 978-92-896-1750-501/07/2015183.81 KB

Una ripresa occupazionale imperfetta

IT
DOI: 10.2801/124127TI-BB-15-003-IT-NISBN: 978-92-896-1753-601/07/2015765.89 KB

Una ripresa occupazionale imperfetta

IT
DOI: 10.2801/359075TI-BB-15-003-IT-EISBN: 978-92-896-1752-901/07/2015158.97 KB

Eiropas nevienmērīgā atgriešanās pie darbavietu pieauguma

LV
DOI: 10.2801/67290TI-BB-15-003-LV-NISBN: 978-92-896-1900-401/07/2015821.67 KB

Eiropas nevienmērīgā atgriešanās pie darbavietu pieauguma

LV
DOI: 10.2801/194145TI-BB-15-003-LV-EISBN: 978-92-896-1899-101/07/2015160.27 KB

Nierównomierny powrót na ścieżkę wzrostu zatrudnienia w Europie

PL
DOI: 10.2801/7454TI-BB-15-003-PL-NISBN: 978-92-896-1754-301/07/2015388.48 KB

Nierównomierny powrót na ścieżkę wzrostu zatrudnienia w Europie

PL
DOI: 10.2801/467280TI-BB-15-003-PL-EISBN: 978-92-896-1755-001/07/2015165.62 KB

O regresso desigual da Europa ao crescimento do emprego

PT
DOI: 10.2801/060498TI-BB-15-003-PT-NISBN: 978-92-896-1757-401/07/2015811.41 KB

O regresso desigual da Europa ao crescimento do emprego

PT
DOI: 10.2801/184780TI-BB-15-003-PT-EISBN: 978-92-896-1756-701/07/2015180.18 KB

Publication Details

2015
June
9098

Σειρά

Available only in electronic format (download)