Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Career guidance in unstable times

linking economic, social and individual benefits
COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Laufbahnberatung in unsicheren Zeiten

DE
DOI: 10.2801/67559TI-BB-14-007-DE-NISBN: 978-92-896-1543-328/01/2015858.4 KB

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε αβέβαιους καιρούς

EL
DOI: 10.2801/68032TI-BB-14-007-EL-NISBN: 978-92-896-1545-728/01/2015945.41 KB

Career guidance in unstable times

EN
DOI: 10.2801/68123TI-BB-14-007-EN-NISBN: 978-92-896-1547-128/01/2015831.25 KB

La orientación profesional en tiempos de inestabilidad

ES
DOI: 10.2801/68202TI-BB-14-007-ES-NISBN: 978-92-896-1549-528/01/2015855.23 KB

L’orientation professionnelle en période d’instabilité

FR
DOI: 10.2801/68290TI-BB-14-007-FR-NISBN: 978-92-896-1551-828/01/2015859.17 KB

L'orientamento professionale in tempi incerti

IT
DOI: 10.2801/68723TI-BB-14-007-IT-NISBN: 978-92-896-1553-228/01/2015847.77 KB

Atbalsts karjeras attīstībai nestabilos laikos

LV
DOI: 10.2801/063460TI-BB-14-007-LV-EISBN: 978-92-896-1845-828/01/2015884.45 KB

PL
DOI: 10.2801/68887TI-BB-14-007-PL-NISBN: 978-92-896-1555-628/01/2015905.66 KB

Orientação profissional em tempos turbulentos

PT
DOI: 10.2801/68979TI-BB-14-007-PT-NISBN: 978-92-896-1557-028/01/2015848.52 KB

Laufbahnberatung in unsicheren Zeiten

DE
DOI: 10.2801/68985TI-BB-14-007-DE-EISBN: 978-92-896-1544-028/01/2015292.76 KB

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε αβέβαιους καιρούς

EL
DOI: 10.2801/69112TI-BB-14-007-EL-EISBN: 978-92-896-1546-428/01/2015294.02 KB

Career guidance in unstable times

EN
DOI: 10.2801/69113TI-BB-14-007-EN-EISBN: 978-92-896-1548-828/01/2015276.17 KB

La orientación profesional en tiempos de inestabilidad

ES
DOI: 10.2801/69247TI-BB-14-007-ES-EISBN: 978-92-896-1550-128/01/2015298.55 KB

L’orientation professionnelle en période d’instabilité

FR
DOI: 10.2801/69414TI-BB-14-007-FR-EISBN: 978-92-896-1552-528/01/2015292.29 KB

L'orientamento professionale in tempi incerti

IT
DOI: 10.2801/69476TI-BB-14-007-IT-EISBN: 978-92-896-1554-928/01/2015289.17 KB

Atbalsts karjeras attīstībai nestabilos laikos

LV
DOI: 10.2801/063460TI-BB-14-007-LV-EISBN: 978-92-896-1845-829/01/2015285.82 KB

Poradnictwo zawodowe w niestabilnych czasach

PL
DOI: 10.2801/69510TI-BB-14-007-PL-EISBN: 978-92-896-1556-328/01/2015291.83 KB

Orientação profissional em tempos turbulentos

PT
DOI: 10.2801/69696TI-BB-14-007-PT-EISBN: 978-92-896-1558-728/01/2015283.63 KB

Publication Details

2015
January
9094

Σειρά

Available only in electronic format (download)