Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing Note - Developing apprenticeships

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

.

Λήψεις

Europa will die Lehrlingsausbildung stärker fördern

DE
DOI: 10.2801/57849TI-BB-14-003-DE-NISBN: 978-92-896-1479-525/04/2014317.86 KB

Europa will die Lehrlingsausbildung stärker fördern (ebook)

DE
DOI: 10.2801/58505TI-BB-14-003-DE-EISBN: 978-92-896-1480-125/04/2014151 KB

Αναπτύσσοντας προγράμματα μαθητείας

EL
DOI: 10.2801/57917TI-BB-14-003-EL-NISBN: 978-92-896-1481-825/04/2014414.92 KB

Αναπτύσσοντας προγράμματα μαθητείας (ebook)

EL
DOI: 10.2801/58909TI-BB-14-003-EL-EISBN: 978-92-896-1482-525/04/2014180.69 KB

Developing apprenticeships

EN
DOI: 10.2801/57970TI-BB-14-003-EN-NISBN: 978-92-896-1483-225/04/2014378.22 KB

Developing apprenticeships (ebook)

EN
DOI: 10.2801/58996TI-BB-14-003-EN-EISBN: 978-92-896-1484-925/04/2014132.59 KB

Desarrollo de la formación de aprendices

ES
DOI: 10.2801/58023TI-BB-14-003-ES-NISBN: 978-92-896-1485-625/04/2014321.96 KB

Desarrollo de la formación de aprendices (ebook)

ES
DOI: 10.2801/59296TI-BB-14-003-ES-EISBN: 978-92-896-1486-325/04/2014145.99 KB

Développer la formation en apprentissage

FR
DOI: 10.2801/58150TI-BB-14-003-FR-NISBN: 978-92-896-1487-025/04/2014399.5 KB

Développer la formation en apprentissage (ebook)

FR
DOI: 10.2801/59440TI-BB-14-003-FR-EISBN: 978-92-896-1488-725/04/2014148.44 KB

Sviluppare l'apprendistato

IT
DOI: 10.2801/58315TI-BB-14-003-IT-NISBN: 978-92-896-1489-425/04/2014415.63 KB

Sviluppare l'apprendistato (ebook)

IT
DOI: 10.2801/59488TI-BB-14-003-IT-EISBN: 978-92-896-1490-025/04/2014143.62 KB

Rozwój systemów przygotowania zawodowego

PL
DOI: 10.2801/58377TI-BB-14-003-PL-NISBN: 978-92-896-1491-725/04/2014487.62 KB

Rozwój systemów przygotowania zawodowego (ebook)

PL
DOI: 1977-8007TI-BB-14-003-PL-EISBN: 978-92-896-1492-425/04/2014146.07 KB

Desenvolver os cursos de aprendizagem

PT
DOI: 10.2801/5850TI-BB-14-003-PT-NISBN: 978-92-896-1493-125/04/2014319.14 KB

Desenvolver os cursos de aprendizagem (ebook)

PT
DOI: 10.2801/59606TI-BB-14-003-PT-EISBN: 978-92-896-1494-825/04/2014144.37 KB

Publication Details

2014
May
9088

Σειρά

Available only in electronic format (download)