Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Qualifications frameworks in Europe: forging the right links

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format

Λήψεις

Qualifikationsrahmen in Europa – die richtigen Verbindungen schaffen

DE
DOI: 10.2801/51510TI-BB-13-009-DE-NISBN: 978-92-896-1404-706/12/2013188.66 KB

Qualifikationsrahmen in Europa – die richtigen Verbindungen schaffen (ebook)

DE
DOI: 10.2801/5279TI-BB-13-009-DE-EISBN: 978-92-896-1415-306/12/201367.51 KB

Πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη: δημιουργώντας τους σωστούς δεσμούς

EL
DOI: 10.2801/51647TI-BB-13-009-EL-NISBN: 978-92-896-1405-406/12/2013302.02 KB

Πλαίσια προσόντων στην Ευρώπη: δημιουργώντας τους σωστούς δεσμούς (ebook)

EL
DOI: 10.2801/52844TI-BB-13-009-EL-EISBN: 978-92-896-1416-006/12/201372.51 KB

Qualifications frameworks in Europe: forging the right links

EN
DOI: 10.2801/51768TI-BB-13-009-EN-NISBN: 978-92-896-1406-104/12/2013278.94 KB

Qualifications frameworks in Europe: forging the right links (ebook)

EN
DOI: 10.2801/5297TI-BB-13-009-EN-EISBN: 978-92-896-1417-706/12/201366.83 KB

Los marcos de cualificaciones en Europa: forjando vínculos adecuados

ES
DOI: 10.2801/51798TI-BB-13-009-ES-NISBN: 978-92-896-1407-806/12/2013227.08 KB

Los marcos de cualificaciones en Europa: forjando vínculos adecuados (ebook)

ES
DOI: 10.2801/53067TI-BB-13-009-ES-EISBN: 978-92-896-1418-406/12/201368.65 KB

Cadres de certifications en Europe: établir les liens appropriés

FR
DOI: 10.2801/51987TI-BB-13-009-FR-NISBN: 978-92-896-1408-506/12/2013326.24 KB

Cadres de certifications en Europe: établir les liens appropriés (ebook)

FR
DOI: 10.2801/53101TI-BB-13-009-FR-EISBN: 978-92-896-1419-106/12/201369.08 KB

I quadri delle qualifiche in Europa: come creare le opportune referenziazioni

IT
DOI: 10.2801/5203TI-BB-13-009-IT-NISBN: 978-92-896-1409-206/12/2013234.84 KB

I quadri delle qualifiche in Europa: come creare le opportune referenziazioni (ebook)

IT
DOI: 10.2801/53111TI-BB-13-009-IT-EISBN: 978-92-896-1420-706/12/201368.12 KB

Kvalifikacijų sandaros Europoje. Reikiamų sąsajų kūrimas

LT
DOI: 10.2801/52081TI-BB-13-009-LT-NISBN: 978-92-896-1410-806/12/2013278.07 KB

Kvalifikacijų sandaros Europoje. Reikiamų sąsajų kūrimas (ebook)

LT
DOI: 10.2801/53167TI-BB-13-009-LT-EISBN: 978-92-896-1421-406/12/201365.05 KB

Ramy kwalifikacji w Europie: tworzenie właściwych powiązań

PL
DOI: 10.2801/52099TI-BB-13-009-PL-NISBN: 978-92-896-1411-506/12/2013288.93 KB

Ramy kwalifikacji w Europie: tworzenie właściwych powiązań (ebook)

PL
DOI: 10.2801/53234TI-BB-13-009-PL-EISBN: 978-92-896-1422-106/12/201367.7 KB

Quadros de qualificações na Europa: desenvolver as ligações certas

PT
DOI: 10.2801/52445TI-BB-13-009-PT-NISBN: 978-92-896-1412-206/12/2013183.74 KB

Quadros de qualificações na Europa: desenvolver as ligações certas (ebook)

PT
DOI: 10.2801/53373TI-BB-13-009-PT-EISBN: 978-92-896-1423-806/12/201368.67 KB

Publication Details

2013
December
9083

Σειρά

Available only in electronic format (download)