Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Return to learning, return to work

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format

Λήψεις

Retomar el aprendizaje, retomar el trabajo

ES
DOI: 10.2801/39719TI-BB-13-008-ES-NISBN: 978-92-896-1325-524/10/2013238.59 KB

Retomar el aprendizaje, retomar el trabajo

ES
DOI: 10.2801/4140TI-BB-13-008-ES-EISBN: 978-92-896-1326-224/10/2013204.63 KB

Rückkehr zum Lernen, Rückkehr ins Arbeitsleben

DE
DOI: 10.2801/39533TI-BB-13-008-DE-NISBN: 978-92-896-1318-724/10/2013238.19 KB

Rückkehr zum Lernen, Rückkehr ins Arbeitsleben

DE
DOI: 10.2801/40915TI-BB-13-008-DE-EISBN: 978-92-896-1319-424/10/2013125.35 KB

Επιστροφή στη μάθηση, επιστροφή στην εργασία

EL
DOI: 10.2801/39670TI-BB-13-008-EL-NISBN: 978-92-896-1320-024/10/2013303.74 KB

Επιστροφή στη μάθηση, επιστροφή στην εργασία

EL
DOI: 10.2801/41041TI-BB-13-008-EL-EISBN: 978-92-896-1321-724/10/2013131.03 KB

Return to learning, return to work

EN
DOI: 10.2801/39675TI-BB-13-008-EN-NISBN: 978-92-896-1322-424/10/2013227.17 KB

Return to learning, return to work

EN
DOI: 10.2801/4122TI-BB-13-008-EN-EISBN: 978-92-896-1323-124/10/2013118.79 KB

Ritorno all’apprendimento, ritorno al lavoro

IT
DOI: 10.2801/39917TI-BB-13-008-IT-NISBN: 978-92-896-1330-924/10/2013358.7 KB

Ritorno all’apprendimento, ritorno al lavoro

IT
DOI: 10.2801/41816TI-BB-13-008-IT-EISBN: 978-92-896-1331-624/10/2013203.74 KB

Renouer avec la formation, renouer avec l’emploi

FR
DOI: 10.2801/39791TI-BB-13-008-FR-NISBN: 978-92-896-1327-924/10/2013358.45 KB

Renouer avec la formation, renouer avec l’emploi

FR
DOI: 10.2801/41560TI-BB-13-008-FR-EISBN: 978-92-896-1328-624/10/2013210.25 KB

Grįžti mokytis, grįžti į darbą

LT
DOI: 10.2801/39954TI-BB-13-008-LT-NISBN: 978-92-896-1332-324/10/2013359.1 KB

Grįžti mokytis, grįžti į darbą

LT
DOI: 10.2801/41983TI-BB-13-008-LT-EISBN: 978-92-896-1333-024/10/2013202.46 KB

Powrót do nauki, powrót do pracy

PL
DOI: 10.2801/40213TI-BB-13-008-PL-NISBN: 978-92-896-1337-824/10/2013289.5 KB

Powrót do nauki, powrót do pracy

PL
DOI: 10.2801/42039TI-BB-13-008-PL-EISBN: 978-92-896-1336-124/10/2013201.54 KB

Retomar a aprendizagem, regressar ao trabalho

PT
DOI: 10.2801/40657TI-BB-13-008-PT-NISBN: 978-92-896-1334-724/10/2013243.26 KB

Retomar a aprendizagem, regressar ao trabalho

PT
DOI: 10.2801/42121TI-BB-13-008-PT-EISBN: 978-92-896-1335-424/10/2013209.8 KB

Publication Details

2013
October
9082

Σειρά

Available only in electronic format (download)