Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

In line with earlier forecasts, Cedefop’s projections for skill supply and demand in the European Union (EU) foresee a gradual return to job growth and an older, but better qualified workforce. The latest forecast extends the time horizon from 2020 to 2025 and differs from its predecessors in seeing demand for high-level qualifications speeding up.

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format

Λήψεις

Wege zur wirtschaftlichen Erholung: drei Kompetenz- und Arbeitsmarktszenarien für 2025

DE
DOI: 10.2801/323TI-BB-13-006-DE-NISBN: 978-92-896-1278-427/06/2013498.6 KB

Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025

EL
DOI: 10.2801/3230TI-BB-13-006-EL-NISBN: 978-92-896-1280-727/06/2013413.74 KB

Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025

EN
DOI: 10.2801/32401TI-BB-13-006-EN-NISBN: 978-92-896-1282-113/06/2013387.23 KB

Las sendas de la recuperación: tres escenarios sobre competencias y el mercado de trabajo para 2025

ES
DOI: 10.2801/3244TI-BB-13-006-ES-NISBN: 978-92-896-1285-227/06/2013471.89 KB

Les voies de la reprise: trois scénarios pour les compétences et le marché du travail à l’horizon 2025

FR
DOI: 10.2801/32520TI-BB-13-006-FR-NISBN: 978-92-896-1287-627/06/2013387.79 KB

Verso la ripresa: tre scenari relativi alle competenze e al mercato del lavoro per il 2025

IT
DOI: 10.2801/32875TI-BB-13-006-IT-NISBN: 978-92-896-1290-627/06/2013377.02 KB

Drogi do ożywienia gospodarczego: trzy scenariusze rozwoju sytuacji na rynku umiejętności i pracy do 2025 r.

PL
DOI: 10.2801/33082TI-BB-13-006-PL-NISBN: 978-92-896-1297-527/06/2013483.67 KB

Vias para a retoma: três cenários de competências e mercado de trabalho para 2025

PT
DOI: 10.2801/33247TI-BB-13-006-PT-NISBN: 978-92-896-1294-427/06/2013385.26 KB

Wege zur wirtschaftlichen Erholung: drei Kompetenz- und Arbeitsmarktszenarien für 2025 (ebook)

DE
DOI: 10.2801/34206TI-BB-13-006-DE-EISBN: 978-92-896-1279-127/06/2013412.46 KB

Οι δρόμοι της ανάκαμψης: τρία σενάρια για τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας το 2025 (ebook)

EL
DOI: 10.2801/34258TI-BB-13-006-EL-EISBN: 978-92-896-1281-427/06/2013437.63 KB

Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025 (ebook)

EN
DOI: 10.2801/34512TI-BB-13-006-EN-EISBN: 978-92-896-1283-814/06/2013414.78 KB

Las sendas de la recuperación: tres escenarios sobre competencias y el mercado de trabajo para 2025 (ebook)

ES
DOI: 10.2801/34796TI-BB-13-006-ES-EISBN: 978-92-896-1286-927/06/2013425.7 KB

Les voies de la reprise: trois scénarios pour les compétences et le marché du travail à l’horizon 2025 (ebook)

FR
DOI: 10.2801/35407TI-BB-13-006-FR-EISBN: 978-92-896-1288-327/06/2013419.52 KB

Verso la ripresa: tre scenari relativi alle competenze e al mercato del lavoro per il 2025 (ebook)

IT
DOI: 10.2801/35812TI-BB-13-006-IT-EISBN: 978-92-896-1291-327/06/2013299.97 KB

Drogi do ożywienia gospodarczego: trzy scenariusze rozwoju sytuacji na rynku umiejętności i pracy do 2025 r. (ebook)

PL
DOI: 10.2801/36216TI-BB-13-006-PL-EISBN: 978-92-896-1296-827/06/2013420.5 KB

Vias para a retoma: três cenários de competências e mercado de trabalho para 2025 (ebook)

PT
DOI: 10.2801/36404TI-BB-13-006-PT-EISBN: 978-92-896-1295-127/06/2013429.53 KB

Publication Details

2013
June
9081

Σειρά

Available only in electronic format (download)