Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Skills for a low-carbon Europe

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format

Λήψεις

Qualifikationen für ein emissionsarmes Europa

DE
DOI: 10.2801/24185TI-BB-13-004-DE-NISBN: 978-92-896-1238-802/05/2013239.11 KB

Λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, περισσότερες θέσεις εργασίας

EL
DOI: 10.2801/24512TI-BB-13-004-EL-NISBN: 978-92-896-1240-102/05/2013359.52 KB

Skills for a low-carbon Europe

EN
DOI: 10.2801/24661TI-BB-13-004-EN-NISBN: 978-92-896-1242-502/05/2013294.02 KB

Destrezas para una Europa hipocarbónica

ES
DOI: 10.2801/24797TI-BB-13-004-ES-NISBN: 978-92-896-1245-602/05/2013245.98 KB

Compétences pour une Europe sobre en carbone

FR
DOI: 10.2801/24848TI-BB-13-004-FR-NISBN: 978-92-896-1247-002/05/2013343.4 KB

Competenze professionali per vincere la sfida dei cambiamenti climatici in Europa

IT
DOI: 10.2801/24957TI-BB-13-004-IT-NISBN: 978-92-896-1250-002/05/2013242.07 KB

Umiejętności potrzebne Europie prowadzącej gospodarkę niskoemisyjną

PL
DOI: 10.2801/25060TI-BB-13-004-PL-NISBN: 978-92-896-1257-902/05/2013340.31 KB

Competências para uma Europa de baixo carbono

PT
DOI: 10.2801/25340TI-BB-13-004-PT-NISBN: 978-92-896-1254-802/05/2013245.03 KB

Qualifikationen für ein emissionsarmes Europa (ebook)

DE
DOI: 10.2801/26371TI-BB-13-004-DE-EISBN: 978-92-896-1239-508/05/2013120.76 KB

Λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, περισσότερες θέσεις εργασίας (ebook)

EL
DOI: 10.2801/26392TI-BB-13-004-EL-EISBN: 978-92-896-1241-808/05/2013129.13 KB

Skills for a low-carbon Europe (ebook)

EN
DOI: 10.2801/26742TI-BB-13-004-EN-EISBN: 978-92-896-1243-208/05/2013120.17 KB

Destrezas para una Europa hipocarbónica (ebook)

ES
DOI: 10.2801/2680TI-BB-13-004-ES-EISBN: 978-92-896-1246-308/05/2013120.96 KB

Compétences pour une Europe sobre en carbone (ebook)

FR
DOI: 10.2801/2695TI-BB-13-004-FR-EISBN: 978-92-896-1248-708/05/2013123.99 KB

Competenze professionali per vincere la sfida dei cambiamenti climatici in Europa (ebook)

IT
DOI: 10.2801/26972TI-BB-13-004-IT-EISBN: 978-92-896-1251-708/05/2013117.08 KB

Umiejętności potrzebne Europie prowadzącej gospodarkę niskoemisyjną (ebook)

PL
DOI: 10.2801/27862TI-BB-13-004-PL-EISBN: 978-92-896-1256-208/05/2013130.31 KB

Competências para uma Europa de baixo carbono (ebook)

PT
DOI: 978-92-896-1255-5TI-BB-13-004-PT-EISBN: 10.2801/2787008/05/2013124.94 KB

Publication Details

2013
May
9079

Σειρά

Available only in electronic format (download)