Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Permeable education and training systems: reducing barriers and increasing opportunity

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format

Λήψεις

Durchlässige Bildungssysteme bauen Barrieren ab und eröffnen mehr Chancen

DE
TI-BB-12-007-DE-NISBN: 978-92-896-1034-629/11/2012256.42 KB

Διαπερατότητα συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: λιγότερα εμπόδια, περισσότερες ευκαιρίες

EL
TI-BB-12-007-EL-NISBN: 978-92-896-1036-029/11/2012297.67 KB

Permeable education and training systems: reducing barriers and increasing opportunity

EN
TI-BB-12-007-EN-NISBN: 978-92-896-1027-822/10/2012243.69 KB

Sistemas de educación y formación permeables: menos obstáculos y más oportunidades

ES
TI-BB-12-007-ES-NISBN: 978-92-896-1038-429/11/2012178.78 KB

Sistemi di istruzione e formazione permeabili: riduzione delle barriere e aumento delle opportunità

IT
TI-BB-12-007-IT-NISBN: 978-92-896-1040-729/11/2012176.52 KB

Perméabilité des systèmes d’éducation et de formation: moins de barrières et davantage de possibilités

FR
TI-BB-12-007-FR-NISBN: 978-92-896-1030-829/11/2012305.12 KB

Systemy kształcenia i szkolenia charakteryzujące się drożnością: zmniejszanie barier i zwiększanie możliwości

PL
TI-BB-12-007-PL-NISBN: 978-92-896-1147-329/11/2012510.94 KB

Sistemas de educação e formação permeáveis: reduzir barreiras e aumentar as oportunidades

PT
TI-BB-12-007-PT-NISBN: 978-92-896-1080-329/11/2012250.17 KB

Durchlässige Bildungssysteme bauen Barrieren ab und eröffnen mehr Chancen (ebook)

DE
TI-BB-12-007-DE-EISBN: 978-92-896-1035-329/11/2012218.45 KB

Διαπερατότητα συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: λιγότερα εμπόδια, περισσότερες ευκαιρίες (ebook)

EL
TI-BB-12-007-EL-EISBN: 978-92-896-1037-729/11/2012243.41 KB

Permeable education and training systems: reducing barriers and increasing opportunity (ebook)

EN
TI-BB-12-007-EN-EISBN: 978-92-896-1028-522/10/2012123.82 KB

Sistemas de educación y formación permeables: menos obstáculos y más oportunidades (ebook)

ES
TI-BB-12-007-ES-EISBN: 978-92-896-1039-129/11/2012195.06 KB

Perméabilité des systèmes d’éducation et de formation: moins de barrières et davantage de possibilités (ebook)

FR
TI-BB-12-007-FR-EISBN: 978-92-896-1031-529/11/2012176.94 KB

Sistemi di istruzione e formazione permeabili: riduzione delle barriere e aumento delle opportunità (ebook)

IT
TI-BB-12-007-IT-EISBN: 978-92-896-1041-429/11/2012231.91 KB

Systemy kształcenia i szkolenia charakteryzujące się drożnością: zmniejszanie barier i zwiększanie możliwości (ebook)

PL
TI-BB-12-007-PL-EISBN: 978-92-896-1148-029/11/2012209.11 KB

Sistemas de educação e formação permeáveis: reduzir barreiras e aumentar as oportunidades (ebook)

PT
TI-BB-12-007-PT-EISBN: 978-92-896-1081-029/11/2012191.95 KB