Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - A strategy for green skills?

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

.

Λήψεις

En strategi for grønne kompetencer?

DA
TI-BB-12-002-DA-NISBN: 978-92-896-0952-402/03/201298.03 KB

Brauchen wir eine Strategie für grüne Qualifikationen?

DE
TI-BB-12-002-DE-NISBN: 978-92-896-0954-802/03/2012105.29 KB

Μια στρατηγική για πράσινες δεξιότητες

EL
TI-BB-12-002-EL-NISBN: 978-92-896-0956-202/03/2012201.36 KB

A strategy for green skills?

EN
TI-BB-12-002-EN-NISBN: 978-92-896-0947-029/02/201297.62 KB

¿Una estrategia para adquirir competencias verdes?

ES
TI-BB-12-002-ES-NISBN: 978-92-896-0958-602/03/201299.95 KB

Une stratégie pour les compétences vertes?

FR
TI-BB-12-002-FR-NISBN: 978-92-896-0950-002/03/201296.47 KB

Una strategia per le competenze ecologiche?

IT
TI-BB-12-002-IT-NISBN: 978-92-896-0960-902/03/2012100.61 KB

Uma estratégia para as competências “verdes”?

PT
TI-BB-12-002-PT-NISBN: 978-92-896-1070-402/03/201299.62 KB

En strategi for grønne kompetencer? (ebook)

DA
TI-BB-12-002-DA-EISBN: 978-92-896-0953-102/03/201275.16 KB

Brauchen wir eine Strategie für grüne Qualifikationen? (ebook)

DE
TI-BB-12-002-DE-EISBN: 978-92-896-0955-502/03/201280.52 KB

Μια στρατηγική για πράσινες δεξιότητες (ebook)

EL
TI-BB-12-002-EL-EISBN: 978-92-896-0957-902/03/201279.71 KB

A strategy for green skills? (ebook)

EN
TI-BB-12-002-EN-EISBN: 978-92-896-0948-729/02/201272.88 KB

¿Una estrategia para adquirir competencias verdes? (ebook)

ES
TI-BB-12-002-ES-EISBN: 978-92-896-0959-302/03/201279.24 KB

Une stratégie pour les compétences vertes? (ebook)

FR
TI-BB-12-002-FR-EISBN: 978-92-896-0951-702/03/201278.33 KB

Una strategia per le competenze ecologiche? (ebook)

IT
TI-BB-12-002-IT-EISBN: 978-92-896-0961-602/03/201277.59 KB

Uma estratégia para as competências “verdes”? (ebook)

PT
TI-BB-12-002-PT-EISBN: 978-92-896-1071-102/03/201279.35 KB

Publication Details

2012
February
9067

Σειρά

Available only in electronic format (download)