Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - From concept to practice - implementing the European training agenda

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Cedefop’s achievements in 2011 and new priorities for 2012-14

 

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format.

Λήψεις

Fra koncept til praksis – gennemførelse af EU's uddannelsespolitiske dagsorden

DA
TI-BB-12-001-DA-NISBN: 978-92-896-0932-607/02/2012119.01 KB

Von der Theorie zur Praxis – Umsetzung der europäischen Berufsbildungsagenda

DE
TI-BB-12-001-DE-NISBN: 978-92-896-0933-307/02/2012157.64 KB

Από τον σχεδιασμό στην πράξη – η υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για την κατάρτιση

EL
TI-BB-12-001-EL-NISBN: 978-92-896-0934-007/02/2012301.55 KB

From concept to practice - implementing the European training agenda

EN
TI-BB-12-001-EN-NISBN: 978-92-896-0935-731/01/2012122.04 KB

Del concepto a la práctica: aplicar el programa europeo en materia de formación

ES
TI-BB-12-001-ES-NISBN: 978-92-896-0936-407/02/2012118.47 KB

De la théorie à la pratique – mise en œuvre de l’agenda européen de la formation

FR
TI-BB-12-001-FR-NISBN: 978-92-896-0937-107/02/2012125.88 KB

Dall’idea alla pratica: attuazione dell’agenda europea della formazione

IT
TI-BB-12-001-IT-NISBN: 978-92-896-0938-807/02/2012126.34 KB

Da teoria à prática – execução da agenda europeia de formação

PT
TI-BB-12-001-PT-NISBN: 978-92-896-1068-107/02/2012120.58 KB

Fra koncept til praksis – gennemførelse af EU's uddannelsespolitiske dagsorden (eBook)

DA
TI-BB-12-001-DA-EISBN: 978-92-896-0939-507/02/201270.99 KB

Von der Theorie zur Praxis – Umsetzung der europäischen Berufsbildungsagenda (eBook)

DE
TI-BB-12-001-DE-E07/02/201272.87 KB

Από τον σχεδιασμό στην πράξη – η υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων για την κατάρτιση (eBook)

EL
TI-BB-12-001-EL-E07/02/201278.23 KB

From concept to practice - implementing the European training agenda (eBook)

EN
TI-BB-12-001-EN-EISBN: 978-92-896-0942-531/01/201269.94 KB

Del concepto a la práctica: aplicar el programa europeo en materia de formación (eBook)

ES
TI-BB-12-001-ES-E07/02/201271.68 KB

De la théorie à la pratique – mise en œuvre de l’agenda européen de la formation (eBook)

FR
TI-BB-12-001-FR-E07/02/201273.44 KB

Dall’idea alla pratica: attuazione dell’agenda europea della formazione (eBook)

IT
TI-BB-12-001-IT-E07/02/201271.92 KB

Da teoria à prática – execução da agenda europeia de formação (eBook)

PT
TI-BB-12-001-PT-E07/02/201271.37 KB

Publication Details

2012
January
9066

Σειρά

Available only in electronic format (download)