Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Shaping lifelong learning: making the most of European tools and principles

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Successful implementation depends on a clear understanding of how they relate to each other

 

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format.

Λήψεις

Udformning af livslang læring: Den bedste anvendelse af EU’s værktøjer og principper

DA
TI-BB-11-008-DA-N05/03/2012268.17 KB

Zur Gestaltung des lebenslangen Lernens müssen europäische Instrumente und Grundsätze optimal genutzt werden

DE
DOI: 10.2801/78328TI-BB-11-008-DE-N10/01/2012249.23 KB

Διαμορφώνοντας τη διά βίου μάθηση: η αξιοποίηση των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων και αρχών

EL
DOI: 10.2801/79435TI-BB-11-008-EL-N10/01/2012304.79 KB

Shaping lifelong learning: making the most of European tools and principles

EN
DOI: 10.2801/79703TI-BB-11-008-EN-N09/12/2011173.26 KB

Definir el aprendizaje permanente: sacar el máximo partido de los instrumentos y principios europeos

ES
DOI: 10.2801/80832TI-BB-11-008-ES-N10/01/2012170.83 KB

Organiser l’apprentissage tout au long de la vie: exploiter au mieux les outils et principes européens

FR
DOI: 10.2801/80869TI-BB-11-008-FR-N10/01/2012167.37 KB

Dare forma all’apprendimento permanente: valorizzare gli strumenti e i principi europei

IT
DOI: 10.2801/81284TI-BB-11-008-IT-N10/01/2012166.23 KB

Rozwijanie uczenia się przez całe życie: optymalne wykorzystanie europejskich narzędzi i zasad

PL
DOI: 10.2801/80898TI-BB-11-008-PL-N10/01/2012278.57 KB

Definir os moldes da aprendizagem ao longo da vida: tirar o melhor partido dos instrumentos e princípios europeus

PT
TI-BB-11-008-PT-N05/03/2012189.41 KB

Udformning af livslang læring: Den bedste anvendelse af EU’s værktøjer og principper (ebook)

DA
TI-BB-11-008-DA-EISBN: 978-92-896-0929-605/03/2012207.98 KB

Zur Gestaltung des lebenslangen Lernens müssen europäische Instrumente und Grundsätze optimal genutzt werden (eBook)

DE
DOI: 10.2801/48660TI-BB-11-008-DE-EISBN: 978-92-896-0909-813/01/2012222.96 KB

Διαμορφώνοντας τη διά βίου μάθηση: η αξιοποίηση των κοινών ευρωπαϊκών εργαλείων και αρχών (eBook)

EL
DOI: 10.2801/48907TI-BB-11-008-EL-EISBN: 978-92-896-0910-413/01/2012239.51 KB

Shaping lifelong learning: making the most of European tools and principles (eBook)

EN
DOI: 10.2801/4936TI-BB-11-008-EN-EISBN: 978-92-896-0911-105/01/2012133.47 KB

Organiser l’apprentissage tout au long de la vie: exploiter au mieux les outils et principes européens (eBook)

FR
DOI: 10.2801/51284TI-BB-11-008-FR-EISBN: 978-92-896-0913-513/01/2012220.53 KB

Definir el aprendizaje permanente: sacar el máximo partido de los instrumentos y principios europeos (eBook)

ES
DOI: 10.2801/49505TI-BB-11-008-ES-EISBN: 978-92-896-0912-813/01/2012216.34 KB

Dare forma all’apprendimento permanente: valorizzare gli strumenti e i principi europei (eBook)

IT
DOI: 10.2801/51381TI-BB-11-008-IT-EISBN: 978-92-896-0914-213/01/2012219.07 KB

Rozwijanie uczenia się przez całe życie: optymalne wykorzystanie europejskich narzędzi i zasad (eBook)

PL
DOI: 10.2801/5241TI-BB-11-008-PL-EISBN: 978-92-896-0915-913/01/2012210.5 KB

Publication Details

2011
December
9065

Σειρά

Available only in electronic format (download)