Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Qualifications frameworks in Europe: modernising education and training

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

European and national qualifications frameworks are making it clearer how different qualifications, levels and types of learning relate to each other.

 

This briefing note is also available as eBook, optimised for tablets and smartphones. Please tell us what you think about this new format.

Λήψεις

Die Qualifikationsrahmen in Europa dienen der Modernisierung der allgemeinen und beruflichen Bildung

DE
DOI: 10.2801/76088TI-BB-11-007-DE-N16/12/201182.75 KB

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη: εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

EL
TI-BB-11-007-EL-NISBN: 978-92-896-0780-320/12/2011196.21 KB

Qualifications frameworks in Europe: modernising education and training

EN
DOI: 10.2801/76511TI-BB-11-007-EN-N21/11/201182.81 KB

Marcos de cualificaciones en Europa: modernizar la enseñanza y la formación

ES
DOI: 10.2801/77157TI-BB-11-007-ES-N09/12/201178.68 KB

Les cadres de certifications en Europe: moderniser l’enseignement et la formation

FR
DOI: 10.2801/7725TI-BB-11-007-FR-N16/12/2011490.81 KB

Quadri delle qualifiche in Europa: modernizzare l’istruzione e la formazione

IT
DOI: 10.2801/77744TI-BB-11-007-IT-N09/12/201183.08 KB

Ramy Kwalifikacji w Europie: modernizacja edukacji i szkoleń

PL
DOI: 10.2801/77421TI-BB-11-007-PL-N09/12/2011164.71 KB

Quadros de qualificações na Europa: modernizar o ensino e a formação

PT
TI-BB-11-007-PT-NISBN: 978-92-896-1064-305/03/2012101.51 KB

Die Qualifikationsrahmen in Europa dienen der Modernisierung der allgemeinen und beruflichen Bildung (eBook)

DE
TI-BB-11-007-DE-E20/12/201176.54 KB

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων στην Ευρώπη: εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (eBook)

EL
TI-BB-11-007-EL-EISBN: 978-92-896-0903-620/12/201182.31 KB

Qualifications frameworks in Europe: modernising education and training (eBook)

EN
TI-BB-11-007-EN-E20/12/201176.59 KB

Marcos de cualificaciones en Europa: modernizar la enseñanza y la formación (eBook)

ES
TI-BB-11-007-ES-EISBN: 978-92-896-0905-020/12/201175.69 KB

Les cadres de certifications en Europe: moderniser l’enseignement et la formation (eBook)

FR
TI-BB-11-007-FR-EISBN: 978-92-896-0906-720/12/201171.82 KB

Quadri delle qualifiche in Europa: modernizzare l’istruzione e la formazione (eBook)

IT
TI-BB-11-007-IT-EISBN: 978-92-896-0907-420/12/201168.99 KB

Ramy Kwalifikacji w Europie: modernizacja edukacji i szkoleń (eBook)

PL
TI-BB-11-007-PL-EISBN: 978-92-896-0908-120/12/201167.99 KB

Publication Details

2011
November
9064

Σειρά

Available only in electronic format (download)