Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Despite its many benefits, vocational education and training lacks esteem

Evidence indicates that training not only helps specific target groups, but that its wider benefits are equal to those of general education
COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

 

Λήψεις

Trotz ihres vielfachen Nutzens mangelt es der Berufsbildung an Ansehen

DE
TI-BB-11-004-DE-NISBN: 978-92-896-0752-007/06/2011142.57 KB

Παρά τα πολλά της οφέλη, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση υστερεί από άποψη κύρους

EL
TI-BB-11-004-EL-NISBN: 978-92-896-0753-707/06/2011204.03 KB

Despite its many benefits, vocational education and training lacks esteem

EN
TI-BB-11-004-EN-NISBN: 978-92-896-0754-407/06/2011136.65 KB

A pesar de sus numerosos beneficios, la formación profesional carece de reconocimiento

ES
TI-BB-11-004-ES-NISBN: 978-92-896-0755-107/06/2011138.15 KB

L’enseignement et la formation professionnels souffrent d’un manque d’estime malgré les nombreux bénéfices qu’ils procurent

FR
TI-BB-11-004-FR-NISBN: 978-92-896-0756-807/06/2011139.73 KB

Malgrado i numerosi benefici, l’istruzione e formazione professionale gode di scarsa stima

IT
TI-BB-11-004-IT-NISBN: 978-92-896-0758-207/06/2011136.93 KB

Számtalan előnye ellenére a szakképzés csekély megbecsülést élvez

HU
TI-BB-11-004-HU-NISBN: 978-92-896-0757-507/06/2011198.45 KB

Apesar dos inúmeros benefícios que proporcionam, o ensino e a formação profissionais ainda carecem de prestígio

PT
TI-BB-11-004-PT-N05/03/2012140.87 KB

Publication Details

2011
June
9061

Σειρά

Available only in electronic format (download)