Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - Learning to change: vocational education and training reform 2002-10

The achievements of European cooperation are significant, but their impact has yet to be fully realised
COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

 

Λήψεις

Nota informativa - El aprendizaje como motor de cambio: la reforma de la formación profesional 2002-2010

ES
TI-BB-10-015-ES-N03/12/2010138.9 KB

Kurzbericht - Lernen und Schritt halten mit dem Wandel: Berufsbildungsreformen 2002-2010

DE
TI-BB-10-015-DE-N03/12/2010135.37 KB

Ενημερωτικό σημείωμα - Μαθαίνοντας να αλλάζουμε: Η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη 2002-10

EL
TI-BB-10-015-EL-N03/12/2010273.07 KB

Briefing note - Learning to change: vocational education and training reform 2002-10

EN
TI-BB-10-015-EN-N03/12/2010114.37 KB

Note d'information - Apprendre pour changer: les réformes de la formation et de l'enseignement professionnels de 2002 à 2010

FR
TI-BB-10-015-FR-N03/12/2010128.74 KB

Nota informativa - Imparare a cambiare: riforma dell'istruzione e della formazione professionale per il periodo 2002-2010

IT
TI-BB-10-015-IT-N03/12/2010119.56 KB

Tájékoztató - A változást is tanulni kell: reform a szakoktatás és a szakképzés területén (2002–2010)

HU
TI-BB-10-015-HU-N14/02/2011160.83 KB

Nieuwsbrief - Leren veranderen: hervorming beroepsonderwijs en -opleiding 2002-2010

NL
TI-BB-10-015-NL-N03/12/2010119.23 KB

Publication Details

2010
December
9042

Σειρά

Available only in electronic format (download)