Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Briefing note - 10 million Europass CVs generated online

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

The use of Europass documents has far surpassed expectations, confirming the relevance of this initiative to learners and workers in Europe.  By October 2010 more than 10 million CVs had been created online. That is seven million more than the target of 3 million Europass documents by 2010 set by Commissioner Ján Figel’. In October 2010 alone, the Europass website received more than 1 million visits.

Λήψεις

Nota informativa - 10 milliones de CV Europass creados en línea

ES
TI-BB-10-014-ES-N18/11/2010233.26 KB

Kurzbericht - Zehn Millionen Europass-Lebensläufe online erstellt

DE
TI-BB-10-014-DE-N18/11/2010334.28 KB

Ενημερωτικό σημείωμα - 10 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass έχουν δημιουργηθεί σε απευθείας σύνδεση

EL
TI-BB-10-014-EL-N18/11/2010265.48 KB

Briefing note - 10 million Europass CVs generated online

EN
TI-BB-10-014-EN-N15/11/2010226.11 KB

Note d'information - 10 millions de CV Europass créés en ligne

FR
TI-BB-10-014-FR-N18/11/2010215.25 KB

Nota informativa - 10 milioni di CV Europass creati online

IT
TI-BB-10-014-IT-N18/11/2010207.04 KB

Nieuwsbrief - 10 miljoen Europass-CV's online aangemaakt

NL
TI-BB-10-014-NL-N18/11/2010239.11 KB

Publication Details

2010
November
9031

Σειρά

Available only in electronic format (download)