Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Agora VI - Reporting on human capital: Is it possible to report on human capital and, if so, why and how?

Thessaloniki, 24 - 25 June 1999
COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

Λήψεις

Agora VI - Bilan du capital humain en entreprise: Est-il possible de dresser un bilan du capital humain et, si oui, pourquoi et comment?

FR
TI-42-02-771-FR-C30/11/2009849.48 KB

Agora VI - Bilan du capital humain en entreprise: Est-il possible de dresser un bilan du capital humain et, si oui, pourquoi et comment?

FR
TI-42-02-771-FR-C30/11/2009849.48 KB

Αγορά VI Ο απολογισμός του ανθρώπινου κεφαλαίου της επιχείρησης:

EL
TI-42-02-771-GR-C30/11/20091.59 MB

Agora VI Rapportering om humankapital: Er det muligt at rapportere om humankapital og i sε fald hvorfor og hvordan

DA
TI-42-02-771-DA-C30/11/2009822.34 KB

Agora VI - Los informes sobre el capital humano: Es posible informar sobre el capital humano, y en caso afirmativo, por qué motivo y de qué manera?

ES
TI-42-02-771-ES-C30/11/2009839.28 KB

Agora VI - Bilanzierung des Humankapitals: Ist es möglich, eine Humankapitalbilanz aufzustellen, und wenn ja, warum und wie?

DE
TI-42-02-771-DE-C30/11/2009889.33 KB

Agora VI - Reporting on human capital: Is it possible to report on human capital and, if so, why and how?

EN
TI-42-02-771-EN-C30/11/2009723.44 KB

Publication Details

2002
January
5125

Σειρά

Available only in electronic format (download)