Είστε εδώ

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

TTnet Dossier n°1 - Trends in the development of training and the role of innovation as a transferable practice

COVID-19 and hard copy dissemination - Due to the pandemic, Cedefop has decided to suspend distribution of all hard copy publications and flyers for as long as special measures are enforced by Member States.
We encourage you to visit our website, where all published titles are available online.
Please note that you can subscribe to alerts for new content by registering here.

-

Λήψεις

TTnet Dossier n° 1 - Les évolutions des métiers de la formation et le rôle de l'innovation comme pratique transférable

FR
TI-29-00-513-FR-C08/03/201112.19 MB

Φάκελος ΤΤnet αριθ. 1 - Τάσεις στην ανάπτυξη της κατάρτισης και ο ρόλος της καινοτομίας ως μεταβιβάσιμης πρακτικής

EL
TI-29-00-513-GR-C30/07/201010.49 MB

TTnet Dossier n°1 - Trends in the development of training and the role of innovation as a transferable practice

EN
TI-29-00-513-EN-C30/07/201012.46 MB

Publication Details

2000
September
3009

Σειρά

Available only in electronic format (download)