Μήνυμα προειδοποίησης

Οι υποβολές για αυτή τη φόρμα είναι κλειστές.

Είστε εδώ

Pre-registration form - European Conference on Engaging SMEs in Apprenticeships

European Conference on Engaging SMEs in Apprenticeships

9-10 November, 2015 (Monday afternoon -Tuesday)
at Cedefop premises, Thessaloniki, Greece

Please fill in this form by 15 September 2015. You will be pre-registered to the conference. You will receive a firm confirmation of your participation no later than 17 September 2015.

If the number of applications exceeds the maximum number of available places (max. 150 participants), Cedefop may decide to assess the applications to ensure a wide stakeholders’ participation and national representation.