Το Cedefop, ως Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δική του νομική προσωπικότητα και έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβατικές σχέσεις με πρόσωπα, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες. Ως εκ τούτου, υπόκειται στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δημοσιονομικού κανονισμού του Cedefop και των οικείων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και συμφωνιών επιχορήγησης, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν δημοσιεύονται νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις νέες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Privacy Statement on the protection of personal data in relation to Public Procurement

Displaying results 49 - 72 out of 420
Title Reference Status Closing date
‘2nd European skills and jobs survey: Data collection on impact of digitalisation and technological change on skill mismatch of EU workers’ AO/DSL/KPOUL-MSERA/ESJS/001/19
Completed
18/09/2019
Support and incentives to learning and careers –Lot 1 & Lot 2 AO/DLE/PMDFON-PLI/Support & Incentives/002/19
Completed
16/09/2019
Ex-ante Publicity Notice for 'Professional assistance with staff selection procedures implementation' NP/DRS/LHAR/SelectionProceduresImplementation/007/19
Cancelled
06/09/2019
Provision of Legal Services to Cedefop CPN/DIR/AG/LegalServices/001/19
Completed
05/07/2019
Remote ICT Services: Content Server/Share Point and Power Builder (Lot 1 & Lot 2) AO/DRS/ITK-TME/CS-SP-PB/008/18
Completed
04/02/2019
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises (Re-launch) AO/DRS/ASAIN/CleaningServices/010/18
Completed
29/01/2019
ICT Network Support Services II (Re-launch) AO/DRS/SAN/ICTNetSS-II/009/18
Completed
28/01/2019
Long-term cross-country mobility in apprenticeships AO/DLE/RCDCR_LRUST/Mobility_in_Apprenticeships/007/18
Completed
27/09/2018
Provision of Cleaning Services for Cedefop Premises AO/DRS/ASAIN/CleaningServices/005/18
Cancelled
19/09/2018
ICT Helpdesk Services AO/DRS/SAN-SAK/Helpdesk/006/18
Completed
10/09/2018
ICT Network Support Services AO/DRS/SAN/ICTNetSS/003/18
Completed
29/08/2018
Provision of services related to skills data and intelligence AO/DSL/AZU/Skillsdata&Intelligence/004/18
Completed
20/08/2018
Provision of Travel Agency Services AO/DRS/JK/TravelAgencyServices/002/18
Completed
18/06/2018
Opinion Survey on AL and CVET in Europe AO/DLE/DSCHEUR/OpinionSurveyonAL&CVET/001/18
Completed
18/04/2018
Ex-ante publicity notice for the provision of audiovisual production services NP/DCM/RVOUD-EBAR/Audiovisual_production_services/005/18
Completed
07/03/2018
Ex-ante Publicity Notice for 'Provision of Consumables and Maintenance Kits for XEROX 6180 Printers' NP/DRS/SAN/Xerox_6180_Consumables/004/18
Completed
23/02/2018
Professional assistance with the pre-selection of a new Director for Cedefop NP/DRS/Pre-SelectionDirector/003/18
Completed
07/02/2018
Ex-ante publicity notice NP/DCM/MWI-COROM/Media_monitoring/012/17
Completed
01/11/2017
Translation services AO/DCM/MTA/Translation services/009/17
Completed
02/10/2017
Key competences in vocational education and training AO/DSI/DKULSS/Key competences in VET/011/17
Completed
28/09/2017
Provision of Heating Oil for the Cedefop building AO/DRS/KZIOG/HeatingOil/004/17
Completed
27/09/2017
Skills formation and skills matching in online platform work: Practices and policies for promoting crowd workers’ continuing learning AO/DSL/KPOUL/platform-skills/012/17
Completed
27/09/2017
Comparing Vocational Education and Training Qualifications: towards a European Comparative Methodology AO/DSI/JB/Comparing_VET_Qualifications/010/17
Completed
15/09/2017
VET for labour market integration and social inclusion AO/DLE/IPS/VETforLM&SI/008/17
Completed
14/09/2017
EXTENSION DATE AND TIME 29/09/2017
Displaying results 49 - 72 out of 420