About Politikker til støtte for erhvervsuddannelse — finansiering, vejledning, validering

Politikker og systemer til støtte for erhvervsuddannelse omfatter tre tværgående temaer: - livslang vejledning, validering af ikkeformel og uformel læring og finansiering af erhvervsuddannelse/voksenuddannelse. Vi fremlægger også information om andre incitamenter, der direkte støtter mennesker i deres læring og arbejdsliv samt virksomheder, der tilbyder læringsmuligheder.

Den politiske dagsorden under Europa 2020+ understreger behovet for smidige individuelle veje til læring, beskæftigelse og karrieremuligheder. Disse vil sætte alle mennesker i stand til at udvikle deres kompetencer og finde flere muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet, i læring og i samfundet og forme deres egne karrieremuligheder og verden omkring dem. Den politiske dagsorden understreger også behovet for at støtte virksomheder, navnlig SMV'er, med udviklingen af deres ansattes færdigheder med henblik på at forblive konkurrencedygtige, innovative og i stand til at håndtere forandringer og præge udviklingen.

De aktiviteter, der gennemføres både på tværs af og inden for Cedefops tre mangeårige temaer, har til formål at skabe og konsolidere ny viden og hjælpe politiske beslutningstagere og andre interessenter til at udvikle sammenhængende, koordinerede og integrerede støttepolitikker og -systemer.