Du er her

 
Please consent to cookies in order to use the reading list

Ansættelse

Cedefops ansættelsespolitik tager sigte på at udvælge velkvalificerede medarbejdere med en høj grad af professionalisme. For at opnå dette mål strømlines udvælgelsesprocedurerne med henblik på at sikre størst mulig gennemsigtighed og ligebehandling for alle ansøgere.

Som et EU-agentur overholder Cedefops ansættelsesvilkår vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Cedefop tilbyder konkurrencedygtige lønninger, som er fritaget for national beskatning, og attraktive yderligere personalegoder på linje med EU-tjenestemænds goder. Endvidere tilbyder Cedefop et internationalt arbejdsmiljø og muligheder for uddannelse og udvikling.