Announcement

Welcome to Cedefop’s web portal. We would love to hear from you, so tell us about your experience as a user.

 • Co je hybatelem změn v oblasti požadovaných dovedností? Jaké politiky v oblasti dovedností mohou řešit problém nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi?

  Umožňuje lépe pochopit důsledky rozsáhlých změn ve světě vzdělávání a práce.

  View more
 • Jak můžeme pomoci jednotlivcům? Jak se může celoživotní učení stát skutečností?

  Reaguje na měnící se potřeby a trendy podporou strukturovaného celoživotního učení a učení v celé šíři života a příslušných institucionálních struktur, které mají správný obsah a jsou řízeny inkluzivním způsobem.

  View more
 • Jak systémy reagují na nové potřeby? Jak se systémy připravují na budoucnost?

  Umožňuje lidem, aby rozvíjeli a naplňovali svůj potenciál, osvojovali si dovednosti, které potřebují ke zvládání změn na trhu práce i v osobním životě, a přispívali k hospodářskému růstu a blahobytu společnosti, a poskytuje jim příslušnou podporu.

  View more

Headlines

Transversal themes

Currently, there are no open vacancies.

Twitter feed