About Centrum znalostí o OVP

Na podporu tvorby politik tak, aby celoživotní učení využívali všichni, shromažďuje centrum znalostí o OVP odborné znalosti z různých oblastí OVP a politik souvisejících s OVP. To zahrnuje informace a empirické poznatky získané v rámci činnosti střediska Cedefop týkající se profesního rozvoje učitelů a školitelů, učňovské přípravy, řešení problému předčasného opouštění OVP a posílení postavení osob NEET, dalšího odborného vzdělávání a přípravy a cest prohlubování dovedností pro dospělé, poradenství, validace a financování a dalších pobídek.